Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
5. 3. 2021

Česká unie sportu usiluje o spojení návratu žáků do škol

s restartem amatérského sportu

 

Venkovní i vnitřní sportoviště jsou už několik měsíců zavřená a venku lze sportovat pouze individuálně. Nastavená omezení znemožňují dětem a mládeži dlouhodobě organizované volnočasové sportovní aktivity v klubech, což je pro ně stresujícím faktorem, který zhoršuje jejich fyzický i psychický stav. Česká unie sportu však zastává názor, že sportovní kluby jsou schopné zajistit dodržování a kontrolu hygienických opatření, bude-li umožněna jejich činnost. ČUS už také připravila a s Národní sportovní agenturou diskutuje doporučení, jak využít metodiky Ministerstva školství a Vlády ČR pro umožnění prezenční školní výuky také k otevření sportovních klubů.

 

Organizované sportovní aktivity v klubech mají podobný charakter jako společné aktivity žáků a učitelů na školách. ČUS je přesvědčena, že při dodržení dalších hygienických podmínek a povinnosti předložit potvrzení negativního testu na Covid-19, získaného ve škole nebo ve státní testovací síti, je možné obnovit činnost sportovních klubů současně s umožněním prezenční školní docházky,“ říká Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

 

Vláda a MŠMT připravují podmínky pro umožnění prezenční výuky s využitím pravidelného testování žáků. Antigenní testy jsou stále dostupnější a testování je i jednodušší – negativní test umožní účast na prezenční výuce. Žáci s potvrzeným platným negativním testem by měli být podle předpokladů způsobilí pro společnou výuku, stejně jako pro sportovní aktivity.

 

„Domníváme se, že nastavení podmínek, které by platily pro organizovaný amatérský sport, by mohlo být přiměřeně aplikované také na amatérské a další soutěže, které jsou v současné době pozastavené, stejně jako na neorganizovaný sport, komerční sportovní aktivity a sportovní akce pro širokou veřejnost,“ uvádí Miroslav Jansta.

 

A jaké podmínky ČUS navrhuje pro opětovnou účast dětí na organizovaném sportovním tréninku? Předpokládá se, že žáci škol nebo učilišť budou absolvovat pravidelné testy pro školní docházku, což lze opakovaně písemně potvrzovat. Sportovní kluby na základě potvrzení umožní negativně testovaným řízené sportování. Uznatelná doba platnosti tohoto testu by měla být stejná jako pro školní docházku. Účast na organizované činnosti by mělo být umožněno s platným testem z centrální státní sítě, případně testem od zaměstnavatele. Platný antigenní test musí být současně povinný i pro všechny účastníky organizované činnosti v klubu – tedy i pro trenéry a doprovod. Nezbytnou podmínkou však bude také dodržování dalších souvisejících hygienických opatření.

 

Česká unie sportu konzultuje svůj návrh s Národní sportovní agenturou, která již na metodickém postupu, jak umožnit sportování v návaznosti na otevření škol, sama intenzivně pracuje a návrh ČUS využije.

ČUS v této souvislosti současně zpracovala návrh veřejné výzvy všem, kteří mohou restart sportu rozhodováním ze své kompetence podpořit a přispět k motivaci dětí znovu se zapojit do pravidelných sportovních aktivit. Jsou to nejen sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, provozovatelé komerčních sportovišť a pořadatelé sportovních akcí, ale také ředitelé a ředitelky škol všech stupňů (od mateřských až po střední), vedení samospráv měst a obcí, redakce všech typů médií a v neposlední řadě rodiče dětí.

 

„Role sportu a pohybových aktivit pro zdravý vývoj dětí i zdravotní stav dospělých je nesporná a klíčová. Proto považujeme za důležité, aby návrat na hřiště, do tělocvičen, bazénů i na další sportoviště, až bude možný, získal skutečně celonárodní podporu. Návrh této veřejné výzvy jsme zaslali také Národní sportovní agentuře k dopracování a zveřejnění ve správný čas,“ vysvětluje Miroslav Jansta.

 

Doporučení (rámcový návrh ČUS) jak využít otevření škol k otevření sportovišť a umožnění činnosti klubů

 

2884Njk.jpg

MenuX