19.06.2019 - Adam Barbořík
počet přečtení: 2145
vytvořeno 19.06.2019, upraveno 19.06.2019

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
18. 6. 2019

ČUS si od nové agentury slibuje významné posílení podpory sportu v České republice

Česká unie sportu vznik Národní sportovní agentury vítá. Jako jedna z mála organizací se dlouhodobě vyjadřuje k financování sportu ze strany státu. Navíc její okresní sdružení pomáhají ve všech regionech sportovním klubům a jednotám se žádostmi o dotace. „Od agentury si slibujeme, že pomůže posílit podporu ve sportu v celé jeho šíři. Měla by začít naplňovat vládou přijatou koncepci rozvoje sportu, to dosud nikdo systémově nedělá,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

 

V současné době Česká unie sportu zastřešuje přes 70 svazů a více než 7000 klubů a jednot. Má největší přehled o široké členské základně a o tom, co její členové v rámci této agendy potřebují. „Jsme rádi, že poslanecká sněmovna nakonec hlasovala pro vznik agentury, dlouhodobě ale stojíme o zřízení samostatného ministerstva, které jako jediné může díky své autoritě prosadit zásadní změny v této stále důležitější společenské oblasti. ČUS měla možnost novelu zákona o podpoře sportu ve fázi příprav připomínkovat, samozřejmě pouze sportovní rozměr celé věci,“ popsal Miroslav Jansta.

 

Česká unie sportu v minulosti iniciovala několik akcí, které měly zdůraznit, že stát by měl sport více podporovat. Navíc zorganizovala průzkum, do kterého se zapojili představitelé z 2000 klubů či jednot. Závěry z něho jsou alarmující – 76 % tělovýchovných jednot a sportovních klubů nemá dostatek prostředků na svoji činnost, 94 % klubů a jednot uvedlo, že jim chybí dostatek zdrojů na ohodnocení kvalifikovaných trenérů.

 

Bohužel ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách ubývají dobrovolníci, kteří se starají o každodenní fungování klubů, připravují tréninky pro děti nebo různé turnaje, soutěže. Sportoviště stárnou a není na jejich provoz a údržbu. Zároveň upadla propagace pohybových aktivit a zdravého životního stylu, to musí být také parketa agentury,“ dodal Miroslav Jansta, předseda ČUS.

 

V loňském průzkumu České unie sportu 73 % tělovýchovných jednot a sportovních klubů uvedlo, že jim schází prostředky na nábor dětí. Skoro devadesát procent (88 %) klubů a jednot není spokojeno se státní podporou v oblasti sportu. Ohromný problém pak představuje nedostatek trenérů dětí a mládeže. 94 % zástupců tvrdí, že jim na ně schází prostředky – z toho 62 % určitě a 32 % spíše.

 

V rodinách rozhodně pohyb a sport většinově podporu nemá, ve školách se výuka sportu rozhodně nezlepšila, děti jsou čím dál více pohybově negramotné a tloustnou, což představuje v budoucnu zátěž na státní výdaje ve zdravotnictví,“ popsal problémy Miroslav Jansta. „Není to jen o financování, které se musí samozřejmě posílit, ale také zdokonalit ve prospěch sportu. Česká unie sportu dlouhodobě podporuje transparentní financování, mimo jiné i přímé financování sportovních klubů a jednot, a to na základně jasných měřitelných parametrů. Kluby potřebují také podporu provozu a údržby sportovišť. Usilujeme také o posílení financování a lepší dotační podmínky pro národní sportovní svazy. Věříme, že agentura vše postupně správně nastaví a zvládne také rychlejší administraci dotací, aby se dala sportovní činnost plánovat. Důležitá bude také intenzivnější podpora pro trenéry a cvičitele dětí a mládeže. Tam je sport ohrožen nejvíce.“

 

Jednou z nejpodstatnějších agend České unie sportu je pomáhat TJ/SK přes svá okresní sdružení v daném okrese. Kanceláře poskytují servis pro více než 7000 tisíc tělovýchovných jednot a sportovních klubů v České republice, což je milion unikátních sportovců. Například tím, že pomáhají s daňovým přiznáním, vedou evidenci členské základny, sportovního zařízení, pomáhají s účetnictvím, mzdami, personalistikou, účtování grantů nebo s pojištěním.