Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
14. 10. 2021

 

Zástupci ČUS a obhájci odmítli návrhy trestů od státního zástupce

U městského soudu v Praze probíhaly závěrečné řeči v případu obvinění zástupců České unie sportu a samotné střešní organizace. Miroslavu Janstovi, předsedovi ČUS, je navrhováno od státního zástupce 5 let vězení a stejná délka hrozí také Janu Boháčovi, generálnímu sekretáři. „Hodnocení důkazní situace od státního zástupce je zcela mimo realitu. Už roky se snažíme vysvětlovat, že naše kroky v rámci dotačních procesů byly naprosto oprávněné a legitimní, a měly pouze napravit deformace v rozběhnutém dotačním řízení bez pravidel,“ prohlásil Miroslav Jansta. Všichni obhájci na základě provedeného dokazování navrhli zproštění viny.

 

Státní zástupce ve své řeči obžalovaným vytkl, že nebyli jakkoliv oprávněni vstupovat do běžícího dotačního řízení. A ani vzhledem k jejich členství v Národní radě pro sport nebo v expertní skupinách MŠMT. Dále bylo kladeno za vinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky v rámci veřejné soutěže a způsobení škody velkého rozsahu. „Obžaloba je v převažující části mixem nepravd, konstrukcí a nepotvrzených podezření. Obžaloba tak vytváří spekulativní příběh, který se nikdy nestal,“ dodal Miroslav Jansta, předseda ČUS.

 

Obvinění zástupců ČUS stojí na tom, že spolu údajně nezákonně komunikovali a nelegálně vstupovali do dotačního procesu, který nastavovali úředníci z ministerstva školství, konkrétně v programu pro financování střešních sportovních organizací. Jenže sami odpovědní úředníci a administrátoři dotací nebyli schopní v té době metodiku nastavit a finance do sportu podle ní rozdělit. Navíc jak Jansta tak Boháč byli členy pracovních skupin MŠMT které pro MŠMT principy metodiky v roce 2016 připravovaly. „Návrh úřednice pro expertní a hodnotící komisi na rozdělení peněz pro střešní organizace neměl parametry, částky byly nahodilé, postrádaly smysl a logiku.  To potvrdila u soudu jak samotná administrátorka tak její nadřízený, i všechny znalecké posudky včetně obžaloby. Nešlo se neozvat,“ prohlásil u soudu Jan Boháč.

 

Zcela nerozumím obžalobě, její konstrukci na bázi odposlechů vytržených z kontextu další komunikace expertů, bez reflexe provedených důkazů. Je syntetická, neudržitelná, za hranou objektivity, zaujatá a zlovolná. Každý můj čin v expertní komisi ministerstva byl překlopen na trestný. Přitom důkazy, nejen podle mého názoru, spolehlivě potvrzují, že skutky uvedené v žalobě nenastaly. Nikoho jsem nemohl poškodit, ani jsem nikoho k takovým postupům nenaváděl.

 

Obhajoba předložila soudu velký počet důkazů. Ve prospěch obviněných hovořila řada státním zástupcem předvolaných svědků, kteří jednoznačně potvrdili, že panoval velmi špatný stav na ministerstvu. „Soud odvedl velké množství práce. Ze závěrečné řeči státního zástupce jsem se ale nedozvěděl, jaký je jeho postoj k zásadním důkazům. Naopak spatřuji úpornou snahu ve využití odposlechů a udělat z toho kauzu,“ prohlásil Prokop Beneš, obhájce ČUS.

 

Podle Petra Slepičky, obhájce Jana Boháče, se zcela opomnělo, na co přesně měly být použity státní dotace prostřednictvím ČUS. „Když jsem poslouchal pana státního zástupce, připadal jsem si, že tady sedím v Al Capone gangu, který si má odsedět dlouhá léta ve vězení. Oba pánové bojovali o to, aby byl zabezpečován sport pro všechny – 95 procent prostředků, které ČUS obdrží z Programu III, protečou na fungování územních pracovišť ČUS. Tedy do míst, která pomáhají amatérskému sportu a nadšencům, co dělají sport zadarmo – například s administrativou nebo připravují soutěže pro děti. Je to faul, že za takovou činnost někdo někoho posílá do vězení,“ dodal obhájce Slepička.

 

Přitom podle státního zástupce by nemělo mít na obvinění vliv fakt, že stav na MŠMT v rámci erudice a personální kapacity byl špatný. „Opak je pravdou – vliv to mělo zcela zásadní. Kdyby paní úřednice předložila expertní hodnotící komisi návrh, a v něm vysvětlila rozdělení peněz mezi příjemce, logicky, relevantně a přes měřitelné parametry a kritéria, tak tady vůbec nesedíme,“ poznamenal Slepička. „Pokud by dotační proces měl proběhnout podle státního zastupitelství tak, aby nedošlo k obžalobě, tak by MŠMT mělo vypsat programy bez pravidel, hodnotit dotační žádosti stále bez pravidel, jak se stalo v této věci, žadatelé o dotace by se přitom nesměli na nic zeptat a protestovat a museli by čekat, až po skončení procesu k nim z dotačního stroje vypadne číslo, o němž by nevěděli, jak a podle čeho bylo spočítáno, prohlásil v závěru své řeči k provedeným důkazům Josef Monsport, obhájce Miroslava Jansty.

 

Jednání bylo po závěrečných řečech odročeno, konkrétně na termín 26. listopadu nebo 16. prosince. V jednom ze dvou termínů by měl už padnout finální verdikt.

 

 

MenuX