Nepodceňte pojištění odpovědnosti.

ČUS připravila pro členské SK/TJ rámcovou pojistnou smlouvu

 

Nová legislativa zasáhla i oblast sportu a přibývá obav z možných důsledků špatných rozhodnutí, nečekaných událostí či nehod v rámci činnosti klubu. Odpovědnost se však nesmí změnit ve strach a paralyzovat aktivitu klubu nebo předat řízení klubů neodpovědným.

 

Česká unie sportu proto po ročním vyjednávání připravila pro své členy rámcovou pojistnou smlouvu pro pojištění majetku a odpovědnosti za újmu sportovních klubů a tělovýchovných jednot (lze se pojistit i odděleně - pouze odpovědnost nebo pouze majetek). Smlouva je formou hromadného pojištění, která zásadně zvyšuje dostupnost i pro menší sportovní organizace. K pojištění se musí zájemce přihlásit a hradit předepsané pojistné. Pomůžeme i s ukončením stávajících pojistných smluv.

 

Každý sportovní klub, tělovýchovná jednota, odpovídá za škody způsobené při své činnosti třetím osobám. Částky za poškození cizích věcí, či poškození zdraví, výrazně vzrostly a přísněji se hodnotí i jejich zavinění. Vznik škod nelze i při maximální prevenci nikdy vyloučit a náhrady škody mohou mnohdy dosahovat vysokých částek.

 

Pojištění odpovědnosti za újmu již za 4.095 Kč za rok.


Z pohledu sportovního spolku je pojištění odpovědnosti důležitější než úrazové pojištění členů nebo trenérů. Úhrada škody vyplývající ze sportovní činnosti spolku může být vymáhána přímo na spolku. Jan Boháč, generální sekretář ČUS, který přípravu smlouvy inicioval, uvádí příklad: „Řidič automobilu, kterému míč poškodil auto, bude žalovat klub za poškození svého majetku a ne střelce samotného. Stejně tak divák, který byl zraněn pukem při hokejovém utkání, bude škodu vymáhat na SK/TJ pořádajícím soutěž. Doporučuji všem SK a TJ, aby si pojištění odpovědnosti sjednaly a využily současných výhodných podmínek. Majetek snad má každý pojištěn, ale může se podívat, zda v rámci nové smlouvy nebude mít lepší podmínky a nižší cenu. Dle svého rozhodnutí může přejit pod naší pojistku.“

Pokud jste předsedou SK nebo TJ a chcete ochránit sebe, svoje okolí a majetek klubu, je výhodou mít sjednané pojištěni odpovědnosti za újmy, které klub svou činnosti způsobí třetí osobě. Mnoho vlastníků sportovních zařízení má k pojištění nemovitosti přidružené pojištění odpovědnosti, které se však nevztahuje na samotnou sportovní činnost. Kombinace pojistek může být různá. Česká unie sportu dlouhodobě spolupracuje s pojišťovnou Kooperativa a pojišťovací makléřskou společností RENOMIA. Rámcová smlouva, připravená pro členské subjekty ČUS, garantuje výhodné podmínky pojištění majetku a odpovědnosti za činnost klubu. Makléř poskytuje specializovaný tým manažerů, který zodpoví dotazy, pomůže s přihláškou k pojištění, příp. ukončení stávajících pojistných smluv a bude asistovat při likvidaci škodných událostí. SK/TJ tak má k dispozici důležitou odbornou asistenci. V případě, že vám současný stav vašich pojistek nevyhovuje, je neúplný, zvažujete změnu, jsou následující kontakty právě pro vás.

 

 

Tým RENOMIA Sport:

 

Ing. Edita Pažoutová

Mob. +420 606 758 267

edita.pazoutova@renomia.cz

 

Ing. Radomír Michniak

Mob. +420 731 129 403,

radomir.michniak@renomia.cz

 

Barbora Kreisingerová

Mob. +420 725 491 057,

barbora.kreisingerova@renomiabenefit.cz

 

Na co se pojištění odpovědnosti za újmu vzniklé třetí osobě vztahuje:

· Škody na zdraví

· Škody na majetku

· Následné finanční škody

· Náklady právního zastoupení v souvislosti s uplatněním nárokem na úhradu škody

· Nemajetkovou újmu

 

Příklady škod z pojištění odpovědnosti:

· V zimních měsících spadne na zaparkované auto kus ledu ze střechy objektu

· Při sportovní činnosti se na sportovce převrhne branka a způsobí zranění

 

Dle velikosti SK/TJ můžete vybírat ze třech variant odpovědnostního limitu. (1 mil. Kč, 5 mil. Kč a 10 mil. Kč).

Pojištění odpovědnosti za újmu, podle velikosti sportovního klubu a výši limitu sjednaného pojistného plnění, začíná na 4.095 Kč za rok. Jsme si vědomi, že pro nejmenší sportovní subjekty je i tato částka vysoká, nicméně jiné podmínky se nám ani prostřednictvím silného makléře vyjednat nepodařilo. Pokud se Vám podaří sjednat pojištění výhodnější, rádi se necháme od Vás informovat.

 

Jak postupovat naleznete zde: http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni-majetku-a-odpovednosti-sk-tj.html

 

 

MenuX