Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
25. dubna 2015

Česká unie sportu představila na valné hromadě zdravé hospodaření a nové sídlo

Delegáti 31. valné hromady České unie sportu si na zasedání v Nymburku vyslechli, že ČUS je tři roky po definitivním pádu loterijní společnosti SAZKA, kdy se spolek pod hlavičkou ČSTV potýkal s mnoha problémy, oddluženou a konsolidovanou organizací s vyrovnaným hospodařením a  stabilizovaným majetkem.

 

„Nepotřebných, ztrátových a vybydlených nemovitostí se spolek zbavil a ty, které mají pro ČUS význam, provozuje bez ztráty, nebo je výhodně pronajímá. Podařilo se nám rovněž vyrovnat dluhy a postupně investujeme. Nyní je hotová první etapa rekonstrukce ve Sportovním centru Nymburk, opravili jsme a vybudovali další infrastrukturu v Plaveckém stadionu Podolí a v současnosti finišuje rekonstrukce rozhledny ve věži bývalého skokanského můstku na Zadově“, vypočítává úspěšné kroky v rámci hospodaření s majetkem generální ředitel ekonomických agend Pavel Benda.

 

Jedním z nezbytných kroků k ozdravení hospodaření ČUS bylo narovnání majetkoprávních vztahů na území Strahova mezi všemi vlastníky, které ČUS uskutečnila na základě rozhodnutí valné hromady z loňského podzimu.

 

„Spolu s dalšími vlastníky částí strahovského areálu, hlavním městem Prahou a fotbalovou asociací, jsme absolvovali velmi náročný administrativní proces. Všechny dohodnuté změny vlastnictví byly nakonec zapsány a budovy i pozemky byly postupně předány. Byla to transakce nutná pro další rozvoj podmínek pro sport v oblasti Strahova, která zároveň otevřela cestu k novému sídlu ČUS, jehož možnou podobu jsme dnes delegátům představili“, popisuje průběh i důvody převodu majetku Jan Boháč, generální sekretář České unie sportu.

 

„Těší mě, že se nám podařilo vypořádat se s dědictvím minulosti, kdy se na Strahově před spartakiádami stavělo překotně a vlastnické vztahy se přitom příliš neřešily. Trojsměna je za námi a těšíme se na nové sídlo pro ČUS i naše sdružené subjekty. Potřebujeme důstojné sídlo, odpovídající této době, mezinárodním standardům a rovněž klademe důraz na nízké provozní náklady. Dosavadní prostory nejsou vyhovující ani v jednom směru“, s potěšením vysvětluje předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

 

 

Delegáti Valné hromady ČUS přijali také novelu Stanov ČUS vyplývající z nového občanského zákoníku a uložili Výkonnému výboru ČUS hledat zdroje na dosud neřešené financování činnosti víceoborových tělovýchovných jednot, spravujících majetek a zajišťujících podmínky pro sportovní činnost svých sportovních oddílů.

 

Jedním ze tří nových svazů ucházejících se o členství v ČUS, byl Český svaz tanečního sportu. „Rádi bychom byli v rodině svazů ČUS. Jsme si však vědomi, že struktura spolků zabývajících se tancem a tanečními sporty není v ČR zatím ideálně uspořádaná. Proto jsme žádost o přijetí do ČUS nyní stáhli a pokračujeme v jednání. Do ČUS by měla příští rok vstoupit organizace, která zajistí tanečním sportům ve struktuře českého sportu odpovídající zastoupení“, uvedla prezidentka Českého svazu tanečního sportu Eva Bartuňková. Valná hromada neschválila přijetí Českého svazu racketlonu a Asociaci malého fotbalu ČR.

 

Za přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcela Chládka byli delegáti VH ČUS ve zprávě o činnosti VV ČUS rovněž informování o širokém výčtu všech současných aktivit České unie sportu a o úkolech, které spolek řeší. Ministr Marcel Chládek využil příležitosti valné hromady ČUS k premiérovému představení návrhu budoucí koncepce státní podpory sportu v ČR. Jednou z klíčových oblastí zájmu ČUS je právě přijetí zákona o podpoře sportu a koncepce státní podpory sportu. Česká unie sportu, jako největší národní sportovní organizace hájící zájmy sdružených sportovních svazů i sportovních klubů a tělovýchovných jednot jako základních článků sportu se bude nadále zaměřovat především na oblast financování sportu a podpory sportu v krajích a obcích.

 

 

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí
+420 602 231 674
ticha@cuscz.cz
 

 

Mediální partneři ČUS

Denik.cz Rozhlas.cz iSport.cz CeskaTelevize.cz

 

 

MenuX