52MzM.pngJihočeský kraj

 

Tisková zpráva
10. března 2015

Česká unie sportu představila na konferenci také svoji vizi Koncepce státní podpory sportu

V rámci seriálu regionálních konferencí, které se organizace rozhodla uspořádat letos na podporu vícezdrojového financování a rozvoje sportu v regionech, zavítala Česká unie sportu do Jihočeského kraje. Cílovou skupinu představovali především zástupci samospráv měst a obcí Jihočeského kraje, kterých se sešla téměř stovka.

 

Vedle předsedy České unie sportu Miroslava Jansty, vystoupil v kongresovém sálu hotelu Clarion také hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, zmocněnec ČOV pro regiony a místopředseda ČUS pro regiony Marek Hájek, experti České unie sportu pro legislativu Ladislav Malý či předseda  Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl.

 

„Tato veřejná konference má ukázat a dokumentovat vývoj financování českého sportu za posledních dvacet let, kdy podpora ze strany státu a veřejných rozpočtů klesla na současnou kritickou mez. Nechceme bourat stávající financování kterým jsou dosud zabezpečeny sportovní svazy, chceme další finanční prostředky. Nejhůře je podfinancováním postižen sport v základních článcích, ve sportovních klubech a jednotách, ve městech a obcích. Je zanedbaná sportovní infrastruktura, je minimum možností pro dostupné sportování dětí a mládeže, nejsou kvalifikovaní trenéři mládeže. Ta situace je neudržitelná, proto o tom mluvíme a apelujeme na vytvoření podmínek pro nápravu. A samozřejmě, chceme o všem informovat i zástupce měst a obcí, protože jsme na jedné lodi.“ vysvětluje záměr konání akce předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

 

„Jihočeský kraj má obrovský potenciál pro zimní i letní sporty. Podmínkou naší podpory sportu je systémovost a transparentnost jeho financování. Jsem proto rád, že krajská reprezentace našla v České unii sportu silného partnera a spojence, který má jasnou koncepční představu a propracovaný systém financování sportu. To otevírá kraji dveře pro další podporu sportovních aktivit. Máme už z loňského roku pozitivní zkušenosti ze společné spolupráce, kdy jsme jako druhé město v republice s ČUS uspořádali Sportovní hry seniorů a těším se na další společné aktivity,“ říká ke spolupráci s ČUS jihočeský hejtman Jiří Zimola.

 

Výkonný výbor ČUS na svém výjezdním zasedání, které předcházelo konferenci, schválil vlastní návrh rámce Koncepce státní podpory sportu, s návrhem byli následně seznámeni i účastníci konference.

 

Návrh vznikl na základě výzvy ministra školství a tělovýchovy Marcela Chládka a Česká unie sportu je první ze sportovní organizací, která pro MŠMT návrh koncepce zpracovala.  V materiálech, které vycházejí z dlouhodobých zkušeností ČUS,  předpokládá definování všech institucionálních, legislativních i finančních nástrojů, které poskytnou záruky rozvoje všech oblastí sportovního prostředí

 

ČUS si plně uvědomuje nutnost nového nastavení státní podpory všech oblastí sportu, od reprezentace státu a výchovy sportovně talentované mládeže, až po podporu každodenní zvyšování kvality života občanů prostřednictvím přístupu k pohybovým aktivitám v celé škále jejich rozmanitosti.  Základním strategickým cílem českého sportu je vybudovat v České republice aktivní a zdravou společnost. Při realizaci tohoto cíle musí koordinovaně spolupracovat nejenom stát a jeho instituce, ministerstva, kraje i obce, ale i sportovní prostředí samotné.

 

“Vnímáme čtyři základní priority, podle nichž musí realizace probíhat ve vzájemné koordinaci  a na základě k tomu stanovených programů. A to jsou - popularizace sportu pro všechny, podpora státní sportovní reprezentace, rozvoj sportovně-rekreační infrastruktury a rozvoj sportovního průmyslu,” upřesňuje představy ČUS předseda organizace Miroslav Jansta.

 

„Nová Koncepce by měla pro každou z těchto zásadních priorit vypracovat soubor mechanismů, programů, opatření a návrhů, jak hodlá MŠMT nebo  vláda ČR úkoly v každé z těchto čtyř zásadních oblastí řešit, včetně vytyčení konkrétních bodů a časového harmonogramu jejich realizace,“ dodává Jansta

 

Současný stav, kdy je kompetenčně problematika sportu svěřena MŠMT a  státní správu v oblasti podpory a rozvoje sportu zajišťuje méně než 15 úředníků, nedává dostatečné záruky systémového řešení a tím i naplnění jeho oprávněného společenského významu.

 

Sportovní veřejnost se stále usilovněji přiklání k názoru, že tak důležitý segment lidské činnosti jako je sport, si zaslouží mnohem více pozornosti ze strany vlády ČR a také ze strany krajů a obcí. Koncepce proto navrhuje, mimo jiné, změnu programů státní podpory sportu pro rozdělování dotací. Nově by podpora směřovala do sportu prostřednictvím desíti program. A to na sportovní reprezentaci, sportovně talentovanou mládež, organizaci sportu ve sportovních svazech, významné sportovní akce, údržbu a provoz sportovních zařízení, organizaci sportu v TJ a SK, organizaci sportu ve střešních sportovních organizacích, organizaci sportu hendikepovaných, organizaci školního sportu, projekty pro sportování veřejnosti.

 

Kromě inovace systému stávajícího programového dotačního financování bude nezbytné sjednotit a nově definovat jednoznačně měřitelná kritéria pro posuzování nároků žadatelů v programech tak, aby bylo možné objektivně a spravedlivě posoudit pořadí všech žadatelů.

 

Účastníci konference se dále seznámili s vývojem financování sportu od sametové revoluce, s důsledky podfinancování sportu v regionech nebo s připravovanou novelou zákona o podpoře sportu.

 

 

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí
+420 602 231 674
ticha@cuscz.cz
 

Foto: Deník, Radka Doležalová

Konference-Budějovice-JanstaKonference-Budějovice-publikumKonference-Budějovice-předsedajícíKonference-Budějovice

 

Mediální partneři ČUS

Denik.cz Rozhlas.cz iSport.cz CeskaTelevize.cz

 

Videozáznam z vystoupení předsedy ČUS na konferenci

 

 

 

MenuX