Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
20. 10. 2020

ČUS je v kontaktu se sportovními kluby a podporuje dotační projekt Kabina

 

Mnoho sportovních klubů, tělovýchovných jednot a zejména pak vlastníků a provozovatelů sportovišť je ve velmi tíživé situaci kvůli koronavirové pandemii. Chybí tržby, docházejí peníze na výplaty zaměstnancům, na energie, nájmy, služby nebo údržbu. Česká unie sportu je v kontaktu se sportovním prostředím po celé České republice. Zároveň situaci a možnou pomoc konzultuje s Národní sportovní agenturou a dalšími kompetentními státními institucemi.

 

Víme o aktuálních problémech a snažíme se od začátku korigovat nastavování všech státních programů, které jsou směřovány na kompenzaci za preventivní restrikce a mohou přímo i nepřímo pomoci sportu“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. „Předpokládáme, že NSA nově vypíše samostatný program na údržbu a provoz sportovních zařízení, v neposlední řadě pak investiční program Kabina, který je velmi očekávaný.

 

Už v první jarní vlně koronavirové pandemie byla ČUS aktivní, kromě aktualizovaných výkladů vládních nařízení se podařilo dopisem a následným jednáním s premiérem a NSA získat jednu miliardu korun pro aktuální potřeby pandemií zasaženého sportovního prostředí. O prvotní pomoc nakonec nebyl z řad TJ/SK takový zájem, aby se určené prostředky vyčerpaly, a to také z důvodu další pomoci, zejména od měst a obcí. Na jaře řada navrhovaných podpor v první verzi nepočítala se spolkovou sférou, nebo souřadné podmínky nedovolovaly sportovnímu prostředí podpory využít. To by se však v následujících týdnech mohlo změnit.

 

Zástupci sportovního prostředí mohou počítat s další podporou. Většinu podpor se podařilo nastavit příznivěji. Profesionální sport a pořadatelé velkých akcí budou moci využít programu Covid sport 2. Sportovní subjekty budou moci čerpat podporu z programů jako Antivirus Plus, Covid - nájemné, a věřím že i z pokračující pomoci od NSA. Informace zveřejňujeme na webu ČUS.“ prohlásil Miroslav Jansta. „Osobně apeluji opakovaně u členů vlády i u předsedy Národní sportovní agentury. Vysvětlujeme agentuře potřeby spolků a hlavní důsledky omezujících opatření na jejich chod a hospodaření.“

 

Někteří z žadatelů, mezi nimi i ČUS, čekají na prostředky z první etapy podpory Covid Sport. Čerpání zdržela notifikace programu v Bruselu, prostředky jsou ale přislíbeny v řádu dnů „Druhá etapa Covid Sportu se od srpna plánuje a vnímám ji pozitivně, stejně jako představitelé profesionálního sportu a pořadatelé akcí. Budeme usilovat o to, aby se k nejpostiženějším ze sportu dostal i zbytek milionů  z plánované miliardy na Covid ve sportu,“ upřesnil Jansta z České unie sportu, která rovněž podporuje připravovaný dotační program NSA pod názvem Kabina.

 

Ten je určený na drobnější projekty v obcích do 3000 obyvatel, které dlouhou dobu neměly šanci na podobné  státní prostředky dosáhnout. Cílem je, aby z této podpory šlo například zrekonstruovat zázemí u fotbalových hřišť a jiných sportovišť. „Právě na vesnicích a menších městech sport nejvíce upadá, tento dotační program by mohl situaci v obcích znovu nastartovat. Zázemí sportovišť je mnohde již nedůstojné. Je důležité vytvořit podmínky pro to, aby se lidé při sportu mohli scházet a děti neposílali do rozpadlých šaten,“ prohlásil Jansta.

 

ČUS čelí náporu

V současné době se právě Územní pracoviště ČUS staly konzultačními místy Národní sportovní agentury pro dotační poradenství klubům. Pracoviště poskytují právní výklady vládních nařízení a jejich správnou aplikaci ve sportu, informují sdružené subjekty o možnostech využití dostupné podpory. Konzultace se týkají také nově vypsaného programu Můj klub na rok 2021. Žádosti jsou navázané na nový rejstřík sportovců, který MŠMT předalo agentuře v ne příliš funkčním stavu.

 

Čelíme logicky velkému náporu, protože pro většinu našich členů je státní podpora naprosto klíčová. Aktuálně se řeší určité technické komplikace, protože se rozbíhá přepracovaný rejstřík, který je vstupní branou k podání žádosti Můj klub. Národní sportovní agentura na něm intenzivně pracuje a já prosím všechny žadatele o trpělivost.“ dodal Jansta.

 

MenuX