19.01.2017 - Tomáš Maurer
počet přečtení: 2344
vytvořeno 19.01.2017, upraveno 19.01.2017

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
18. ledna 2017

Česká unie sportu podala stížnost k Radě České televize a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání kvůli pořadu Reportéři ČT

Česká unie sportu podala prostřednictvím předsedy Miroslava Jansty stížnost Radě České televize i Radě pro televizní a rozhlasové vysílání na reportáž odvysílanou v pondělí 16.1. 2017 v pořadu Reportéři ČT. Dílo Miroslava Petráčka odvysílané pod názvem „Tady je Janstovo“ je podle  názoru ČUS spekulativní, zavádějící a zcela účelové a jeho jediným cílem bylo poškodit osobu předsedy České unie sportu Miroslava Jansty a zároveň zmařit naplnění kupní smlouvy mezi Sportovním areálem Harrachov, kde je ČUS majoritním akcionářem, a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Kupní smlouva se týká státních pozemků, na nichž leží přibližně dvě třetiny sjezdovek na Čertově hoře, které provozuje Sportovní areál Harrachov (SAH). Ten měl pozemky do léta 2015 v nájmu. Od července 2015 se snaží najít s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových shodu na výši nájmu, postupem času vyjednávání dospělo k podpisu kupní smlouvy na 56,5 milionu korun. Ta zatím nenabyla účinnosti. Vzhledem k tomu, že pozemky leží v ochranném pásmu Krkonošského národního parku,  smlouvu ještě musí schválit Ministerstvo životního prostředí.

 

Nekorektnost a manipulativnost reportáže zkonstatovali i členové Výkonného výboru ČUS. Transakce byla v reportáži připisována osobním zájmům předsedy ČUS Miroslava Jansty. ČUS i SAH se proti reportáži, která je plná lží, polopravd, hrubě zkreslených a zavádějících informací, okamžitě důrazně ohradila, a kromě stížnosti Radě České televize a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání  na neobjektivnost prezentovaných informací je připravena tuto manipulativní reportáž řešit také soudní cestou.

 

„Reportáž, byla načasována, sestříhána a odvysílána zcela účelově a její finální vyznění má jasný lobbistický záměr, jehož cílem bylo poškodit mou osobu v očích veřejnosti a zároveň vzbudit dojem, že postupujeme nezákonně a netransparentně a zmařit tak prodej pozemků Sportovnímu areálu Harrachov, v němž jsem nikdy jako fyzická nebo právnická osoba nefiguroval.,“ říká předseda ČUS Miroslav Jansta.

 

"To, že se podařilo tímto pořadem vzbudit vlnu obav, dnes potvrzuje, dle mého názoru, unáhlená reakce ministra financí Andreje Babiše, který prodej pozemků pro areál zastavil a žádá věc přezkoumat a vypsat výběrové řízení. Překvapuje nás  úvaha o případném výběrovém řízení. V rámci judikátu Ústavního soudu jsme totiž jediným subjektem, který může pozemky od státu koupit, vzhledem k tomu, že jsou součástí funkčního celku a případný prodej třetí osobě by významně omezil možnost investovat a rozvíjet  nejen areál, ale cestovní ruch v Harrachově. Navíc by výběrové řízení bylo již ovlivněno současným děním a Sportovní areál Harrachov by v něm byl značně znevýhodněn,  protože byla již zveřejněna kupní cena, kterou jsme byli ochotni uhradit v rámci přímého prodeje – tedy de facto byla zveřejněna naše nabídková cena. Výběrové řízení tedy nebude zcela transparentní a otevře cestu možným spekulantům, případně subjektům, které se budou snažit "vyšponovat cenu”. Pokud by někdo spekulativně pozemky takto koupil, hrozí státu nemalá škoda, kterou by přineslo uzavření areálu v případě, že se SAH nedohodne s budoucím vlastníkem, a stát by tak přišel o stamiliony na daních, které mu plynou nejen ze SAH, ale i z navázaného cestovního ruchu, který přímo s provozováním Sportovního areálu Harrachov souvisí a hraje v krkonošském městě hlavní roli,“ komentuje rozhodnutí ministra financí Andreje Babiše předseda představenstva SAH Marek Hájek

 

„Autoři z pořadu Reportéři ČT měli k dispozici dostatek informací, aby pochopili složitost kauzy a byli schopni reportáž zpracovat pravdivě a objektivně, přesto využili situaci a rozhovor se mnou i s ředitelem areálu vystříhali zcela účelově, vytrhali z kontextu věty a záměrně některé informace zamlčeli včetně účasti města Harrachov  v akcionářské struktuře společnosti SAH a také faktu, že areál pozemky nezbytně potřebuje, aby mohl začít sportoviště rozvíjet a investovat do jeho modernizace,“ vysvětluje dále předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

 

„Čekáme na zdůvodnění rozhodnutí ministra Babiše, protože jsme hluboce znepokojeni tím, že padlo poté, co o prodeji zcela zavádějícím způsobem a lživě informovala některá média, která podlehla lobbistickým tlakům, a budí to dojem, že na rozhodování vládních činitelů v této zemi mají významný vliv média, která účelově dezinformují o skutečném stavu, “ dodává Marek Hájek.

 

Autoři reportáže závažným způsobem porušili kodex ČT, když zavádějícím způsobem informovali o skutečnostech, kterých se převod týká. Pochybení spatřuje ČUS především v těchto bodech:

 1. Zamlčení úplné akcionářské struktury SAH.
 1. Zamlčení požadavků a snah Města Harrachov v souvislosti s předmětnými pozemky.
 1. Neuvedení informace o tom, že Město Harrachov usilovalo o bezúplatný převod předmětných pozemků.
 1. Dehonestace osoby Miroslava Jansty a umělé vytváření dojmu o převodu pozemků jeho společnosti; vytváří iluzi, že jde o předsedou ČUS jako fyzickou osobou vlastněnou společnost, výroky typu „Tady je Janstovo“, nebo lživá informace, která prezentuje SAH jako „Janstovu akciovku“, má zcela evidentně manipulativní charakter s účelem vyobrazit osobu JUDr. Jansty coby  „kontroverzního a nepoctivého“ člověka.
 1. Zamlčení existence dalších znaleckých posudků ve vztahu k předmětným pozemkům; 3 znalecké posudky na pronájem z roku 2015 a jeden prodejní, aktuální z roku 2016, jenž stanovuje kupní cenu, která je, ve srovnání se znaleckým posudkem SAH, stále vyšší, nicméně SAH ji byl ochoten akceptovat, aby situaci vyřešil a mohl začít realizovat plánované investice.
 1. Zkreslené informace o charakteru převáděných pozemků.
 1. Neuvedení informací o existující judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu v oblasti prodeje funkčních celků.
 1. Nepravdivá informace o ukončení soudního sporu mezi ÚZSVM a SAH.
 1. Lživá informace o schválení dotací pro Klasický areál Harrachov, o.p.s.
 1. Fabulace ohledně výše zisků SAH v případě převodu pozemků.
 1. Nepravdivé uvádění skutečností týkajících se převodu skokanských můstků společnosti Klasický areál Harrachov, o.p.s.
 1. Záměrné a účelové opomenutí významných informací, které vedly ke zcela neobjektivnímu charakteru Reportáže (navíc v době stále probíhajících jednání, což působí lobbistickým dojmem).
 1. Vytržení nákupu pozemků z kontextu celkového záměru – hlavním důvodem je rozvoj a investice do sportovního areálu, aby mohl v budoucnu sloužit např. i pro přípravu reprezentace.