10.08.2018 - Tomáš Maurer
počet přečtení: 2859
vytvořeno 10.08.2018, upraveno 10.08.2018

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
10. srpna 2018

ČUS je připravena se podílet na novele zákona o podpoře sportu

Česká unie sportu zaslala 6.8. 2018 dopis předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi k poslaneckému návrhu novely zákona o podpoře sportu, kde oceňuje úsilí o nápravu poměrů v oblasti státní podpory sportu a vznik Národní sportovní agentury jako ústředního správního úřadu ve věcech podpory sportu.

 

Česká unie sportu také obdržela během extrémně krátké doby od národních sportovních svazů, od zastřešujících sportovních organizací i od sportovních klubů a tělovýchovných jednot k uvedenému návrhu desítky komentářů, připomínek nebo výhrad, ať již písemných, telefonických či osobních. Lze tak obecně říci, že připomínky v souhrnu reprezentují názory celého spektra sportovních organizací v České republice.

 

Zároveň ČUS předsedu vlády ČR v dopise žádá o podporu iniciativy uspořádat rozpravu u kulatého stolu k návrhu novely s garanty předkládané novely, odpovědnými legislativci a zástupci sportovního prostředí.  Právě takovou odbornou diskusi pokládá ČUS za velmi vhodnou a pozitivně motivující záležitost zejména proto, aby se představitelé sportu měli možnost s novelou blíže seznámit, vyjasnit si podstatu a povahu změn a zbytečně nekonfrontovali sportovní prostředí s těmi, kdo předkládanou novelou míní českému sportu pomoci.

 

ČUS nehodlá nijak bojkotovat či napadat proces přípravy a schvalování této novely. Naopak od 6.8. řeší s vládním zmocněncem pro sport detaily shromážděných připomínek a podnětů s cílem účinně pomoci s konsensuálním projednáním a schválením zmiňované novely, tolik důležité pro český sport.