Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
15. 3. 2021

 

ČUS a Sokolové vyzvali Národní sportovní agenturu
k vyšší podpoře údržby a provozu sportovišť

 

Mnohé sportovní kluby, tělovýchovné, tělocvičné jednoty a sokolovny jsou dlouhou dobu bez finančních prostředků a ocitly se na dně. Kvůli koronavirové pandemii musí být sportoviště pro amatéry a veřejnost zavřené, provozovatelé nemají žádné tržby a řada z nich stále neobdržela od státu kompenzace ani za loňský rok. V mnoha případech totiž sportovní kluby nesplňovaly specifika covidových programů. Česká unie sportu společně s Českou obcí sokolskou vyzvala Národní sportovní agenturu, aby navýšila o padesát procent plánovanou alokaci v letos obnoveném dotačním programu na provoz a údržbu sportovních zařízení. Ta je naplánovaná na 400 milionů korun.

 

Jsme moc rádi, že agentura tento klíčový program po několika letech znovu vypsala, je to známka odborného zájmu o problematiku, ale navržená alokace by se podle nás měla navýšit. A to také z toho důvodu, že většina sportovních subjektů nesplňovala podmínky pro kompenzace z covidových dotačních programů. Jsme v kritické situaci, protože mnoho jednot za poslední čtyři roky nedostaly žádný příspěvek od státu na údržbu. A to je průměrné stáří českých sportovišť téměř 50 let. Proto je naše představa razantního navýšení letošního programu na provoz a údržbu,“ prohlásil Miroslav Jansta.

 

Návrh předsedy ČUS společně s Hanou Moučkovou, starostkou České obce sokolské, vznesli během středečního jednání na Národní radě sportu. „Také sokolovny po celé republice podporu z nového programu nedočkavě vyhlížejí. Je to po dlouhodobém výpadku tohoto programu zásadní posun, za který jsme rádi. Obzvláště v této situaci je potřeba, aby sportovní infrastruktura dostala výraznou podporu. Věřím, že se to společnosti mnohonásobně vrátí,“ prohlásila Moučková.

 

Státní podpora klubů v této krizové době nezohledňuje zcela specifika sportovních klubů a jednot, které nejsou podnikatelskými subjekty, a nesplňují podmínky oprávněného příjemce dotace. Kluby mohou sice čerpat kompenzace na počet zaměstnanců, to je ale pro neziskové spolky s většinou zaměstnanců na DPČ nebo DPP, obrovský problém. A tyto subjekty musí financovat základní provozní náklady včetně služeb, a to i když se nesportuje. Navíc se v některých případech starají o rozlehlé sportovní areály, nikoliv jen o jednotlivé sportoviště.

 

Sportoviště jako tenis, beachvolejbal, badminton nebo florbal mají náklady na metr čtvrteční v podobě 4 korun na den. Jedná se o fixní náklady bez výplat a mezd,“ prohlásil Jakub Strnad, výkonný sekretář SK Hamr. „V našem případě to dělá nějakých 130 tisíc korun denně a jsme zavření 130 dnů, vynaložili jsme tedy za toto období na fixních nákladech téměř 17 milionů korun. Jen částečně si můžete pomoci dotačními programy jako Covid-nájemné a Covid-uzavřené provozy, ale ne všechny spolky na tyto programy dosáhnou, protože podnikají.“

 

Mnohým klubům stále nejsou uhrazeny náklady za podzimní a zimní období, kdy jsou od 9. října 2020 uzavřeny. „Za energie a nájemné platíme stovky tisíc korun ročně. Situace je příšerná, musíme si neustále půjčovat z jiných zdrojů. Pro neziskové sportovní spolky je to neudržitelné,“ popsal Tomáš Cvikl, předseda Squashclubu Strahov. „V tuto chvíli nemáme skoro žádný příjem, ale platit náklady za energii a podobně musíme.“

Kluby jsou kousek od krachu

Jedním z řešení je právě program na provoz a údržbu sportovišť, který obnovila na letošní rok Národní sportovní agentura. Podle ČUS a ČOS je v něm alokace nedostačující, jen z ČUS požádalo o dotaci téměř dva tisíce klubů, a určitě se nepodaří zasanovat potřeby TJ/SK, které jsou kousek od krachu. A nepomohou jim ani příspěvky od členů. „Bohužel u některých klubů probíhají spory – rodiče chtějí vrátit peníze za členské příspěvky, protože v současné době není možné s dětmi trénovat. Přitom praxe v neziskových spolcích je taková, že se platí jednou za rok členské příspěvky, aby mohli být součástí sportovního spolku. To někteří rodiče nechápou,“ vysvětlil Vít Mařík, předseda Beachclubu Strahov.

 

Vážnou situaci dokladuje i starosta nejpočetnější sokolské jednoty SOKOL BRNO I. „Vzhledem k naprosto utlumené činnosti a uzavření našich prostor jsme v dluhu více než jeden a půl milionu korun, a to právě v oblasti provozu a údržby. Bohužel se na tyto náklady nedají použít peníze z programu Můj klub. Nový program tedy určitě využijeme do maximální míry,“ prohlásil Martin Vlk.  

MenuX