Logo FAČRLogo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
11. prosince 2013

Česká unie sportu a Fotbalová asociace ČR pracují na národním plánu boje proti ovlivňování výsledků ve sportu

Česká unie sportu uspořádala v Praze společně s Institute de relations internationales et strategiques (IRIS) a SAZKOU Sázkovou kanceláří, a.s. mezinárodní konferenci "MATCH FIXING". Za účasti expertů ze zahraničí se u jednacího stolu sešli zástupci státní správy, sportovního prostředí i loterijních společností.

 

IRIS - seminář

Ovlivňování sportovních výsledků je závažným celosvětovým problémem, který se nevyhnul ani České republice. Národní poznatky z tzv. fotbalové aféry jsou však ve srovnání se zahraničím pouze varovnými příznaky toho, že se i v českém sportu rozmáhá nebezpečná kriminalita, kterou experti přirovnávají bez váhání k nejhrubším formám organizovaného zločinu.

 

Od roku 2010 se ve světě den co den objevují nové případy manipulace se sportovním výsledkem. Hlavní rozmach sázkové kriminality přišel s rozšířením a dostupností internetu, který nemá hranice.  Ruku v ruce s ním přišla i rozsáhlá změna sázkového systému, on-line kurzové sázky a nadnárodní sázkové společnosti. Kriminalita na internetu je složitější na vyšetřování, zločinecké organizace se staly mezinárodní a daňové úniky dosahují astronomických čísel.

 

Zatímco do roku 1995 bylo na světě 250 sázkových společností, které se zabývaly tradičními sázkami a měly pouze národní působení, v roce 2013 odhadují experti počet sázkových společností s mezinárodní působností mezi pěti a deseti tisíci.  80 % z nich je přitom nelegálních: Hrubé příjmy se dříve pohybovaly do 4 miliard eur, nyní dosahují až 16 mld eur. On–line sázky tvoří více než 60 % z celkového počtu sázek.

 

Ve světě je v posledních letech každoročně odhaleno 300–700 případů ovlivňování sportovních výsledků. Odborníci nedokáží vůbec odhadnout, jaké je skutečné číslo případů, které se ve sportovním prostředí odehrávají, zda jde o tisíce či desetitisíce případů.

 

Ze statistik ale jednoznačně vyplývá, že nejvíce zasaženým sportem je fotbal (90 %), dále jde o baseball, kriket, basketbal, házenou, tenis, ragby či box.

 

Přestože za kolébku match–fixingu je považována Čína, tamní organizátoři již před lety věděli, kde najdou úrodnou půdu pro svoje zločinecké působení a hlavní síť vybudovali v západní Evropě (38 %). Následují Asie (26 %), Amerika a východní Evropa (po 10 %), Oceánie (9 %) a Afrika (7 %).

 

Světový sázkový trh experti odhadují na 400–750 miliard eur. Interpol v roce 2012 zveřejnil statistiku, z níž vyplývá, že až okolo 500 miliard eur připadá na nelegální trh sportovního sázení v Asii.

 

 

Modelový příklad:

 

Úplatky pro fotbalisty                                                120.000 eur

Náklady na ubytování, cestování org.                            10.000 eur

Výplata organizátorů                                                   10.000 eur

Další sázky (20 sázkařů po 5 tis.eur)                          100.000 eur

Platy sázkařů                                                             10.000 eur

Výhry  (100 tis. eur x 15)                                                                                                   1.500.000 eur


Celkem                                                                   250.000 eur                                      1.500.000 eur


ZISK                                                                                                                                1.250.000 eur

 

 

Na konferenci byl rovněž představen návrh konceptu „Národního akčního plánu boje proti ovlivňování sportovních výsledků“. Akční plán je výsledkem společného úsilí mezi Českou unií sportu a Fotbalovou asociací ČR a počítá s jednáním na společné platformě za účasti zástupců sportovních organizací, Asociace kurzových sázek, loterijních a sázkových společností a státní správy, tedy  Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR.

TK-match fixing

 

V boji proti match–fixingu je nutné chránit integritu sportu, udržovat bezpečný a spolehlivý herní průmysl a bojovat proti mezinárodnímu zločinu. Všichni účastníci konference uznali potřebu aktivní a intenzivní meziresortní spolupráce.

 

Akční plán definuje ovlivňování sportovních zápasů jako manipulaci se sportovními akcemi těmi, kteří se snaží na této nezákonné aktivitě ekonomicky profitovat. Jde nejen o konečné výsledky, ale i manipulaci s jednotlivými událostmi v průběhu sportovních utkání.

 

Plán stanoví prioritní oblasti v boji proti ovlivňování sportovních výsledků. Prvořadým cílem je pokusit se zabránit dalším kriminálním činům, případně je odhalit a reagovat následně tak, aby došlo ke stabilizaci ve sportu. V další fázi chtějí iniciátoři pracovat na změně postoje k této problematice ve společnosti, sledovat a případně i regulovat herní průmysl. Plán počítá také s posílením právních předpisů týkajících se sportu a rovněž se zintenzivněním národní účasti na mezinárodním boji proti match-fixingu.

 

 

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí

+420 602 231 674
ticha@cuscz.cz

 

 

MenuX