Covidová pandemie ničí hlavně lidi s obezitou.
ČUS na neblahé trendy dlouhodobě upozorňuje.

Zejména lidi s obezitou nebo s vysokou nadváhou mají největší problémy se zvládnutím Covid-19. Podle informací vládních politiků ale i samotných zdravotních sester mají mnohem menší procentuální šanci na přežití, pakliže se dostanou do těžkého stavu a musí být na plicních ventilacích. „Lidé s obezitou jsou nejčastějšími tragickými případy u nás. Zcela hubeného člověka jsem u nás ještě neviděla,“ potvrdila pro Zpravodaj ČUS zdravotní sestra z Všeobecné nemocnice na Karlovým náměstí z covidového JIP. Jedním z dalších velmi negativních trendů je skutečnost, že děti po roce bez tělocviku a organizovaného sportu ztloustly o desítky kilogramů.

 

Situace v mnoha nemocnicích je vážná. Například v té pražské je devadesát procent lůžek na covidovém JIP zaplněno obézními lidmi. „Nejčastěji váží kolem 120 kilogramů. To jsou případy, u kterých je velmi malá šance na přežití, pokud se k nám už dostanou,“ popsala zdravotní sestra z VFN. „Například v posledních čtrnácti dnech všichni tito lidé umřeli. Většinou totiž mají cukrovku, vysoký tlak a spoustu dalších přidružených onemocnění. Z toho důvodu pak mají oslabenou imunitu.“

 

Na jednotce intenzivní péče to funguje tak, že těžké případy jsou na umělé plicní ventilaci a není možnost s nimi mluvit. „Tyto případy se v poslední době rozmnožily, v minulých měsících jsme ošetřovali méně vážné případy. Záchranka k nám přiváží spontánně ventilující lidi s výraznou dušností a během pár hodin se jejich stav hodně zhorší, proto je musíme uvádět do umělé plicní ventilace. Není možné s nimi pak komunikovat,“ vylíčila zdravotní sestra. „Ale třeba nedávno se na mě podíval jeden 140kilový pán a pověděl mi, jak moc se bojí a že nechce umřít. Bohužel za pár dní svůj boj o život prohrál.“

 

Samotnou zdravotní sestru z Všeobecné nemocnice na Karlově náměstí překvapuje, že si obézní lidé neuvědomují, že v boji proti Covid-19 mají výrazný handicap. „Když s nimi mluvím a naznačuji, že jsou v problémech kvůli zvýšené váze, vůbec nehledají chybu u sebe a v tom, že se měli třeba v životě více hýbat, žít zdravěji. Spoléhají na to, že jim zásadně pomůžeme a vše za ně vyřešíme. To ale v případě pandemie této choroby bohužel v mnohých případech nejde, i když děláme totální maximum,“ poznamenala zdravotní sestra se sportovní postavou. „Když vidím ty aktuální těžké případy, jsem motivovaná ještě více sportovat. A nechápu stát, který zakázal lidem pohyb, využívat vnitřní sportoviště a posilovny. Tím se vlastně střílíme do vlastních nohou.“

 

Právě aktivní sportovní život jako jedna z nejzásadnějších prevencí proti koronavirové pandemii. Česká unie sportu už dlouhodobě upozorňovala na zhoršující fyzickou zdatnost v republice, například před dvěma lety zorganizovala konferenci „Stát nechce zdravého občana.“ Ještě před propuknutou pandemií se totiž zhruba třetina dětí v České republice potýkala s nadváhou. Z indicií bylo a je jasné, že pohyb v Česku chybí ve výchově, ve způsobu života, v motivaci lidí. Covid na lůžkách JIP ukázal naprosto nemilosrdně, jaké důsledky má dlouhodobý nedostatek  pohybu.

 

Stát zcela opomněl pojmout zdraví prospěšné pohybové aktivity a sport jako důležitou prevenci pro zdraví. Malá pohybová zdatnost populace, jako důsledek zanedbání výchovy ke sportu a pohybu, způsobuje prokazatelně miliardové škody českému hospodářství a nyní se ukázalo, jak velký problém to je,“ prohlásil Miroslav Jansta, podle kterého stát nereagoval na opakované podněty z veřejného a spolkového sektoru.  „Několik let jsme opakovali, že snižující se fyzická kondice a zhoršující se zdravotní stav obyvatel začíná být limitem pracovního výkonu a produktivity. A teď představuje kvůli pandemii smrtelnou hrozbu. Pokud stát nepřehodnotí svůj přístup k výchově a motivaci lidí, nezmění se to.“

 

Přitom stát se mohl pro rozvoj zdravého životního stylu již před lety opřít o národní strategii „Zdraví 2020“. Programy pro zlepšení fyzické kondice jako prevence byly vypracovány, jen je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvo zdravotnictví nenaplňovalo. „Je celkem jasné, že obézní člověk je více náchylnější ke Covid-19 a bude nutné, aby stát přes Ministerstvo zdravotnictví nebo i přes Národní sportovní agenturu připravil velkou osvětu v tomto. A zároveň zajistil, aby se neprohluboval počet obézních dětí, který kvůli uzavření organizovaného sportu za poslední dobu ještě naroste. Žádná osvěta ale nepomůže, když tu nebude systémové řešení ve vzdělávacím systému a v motivaci lidí, a dostatečná nabídka příležitostí ,“ prohlásil Miroslav Jansta.

 

MenuX