Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
11. prosince 2014

Česká unie sportu usiluje o další peníze na rozvoj sportu

Členové Výkonného výboru České unie sportu na svém prosincovém zasedání uložili předsedovi Miroslavu Janstovi, aby dál vedl jednání, která povedou k navýšení financí pro sport. Shodli se rovněž na nutnosti hájit zájmy všech sdružených subjektů ČUS a České unie sportu samotné, včetně financování činnosti a existence sportovních organizací.

 

Úkolem předsedy je projednat s premiérem ČR Bohuslavem Sobotkou, vicepremiérem a ministrem financí Andrejem Babišem a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Marcelem Chládkem situaci ve financování českého sportu, zejména jeho základních článků a dohodnout především navýšení prostředků pro financování sportu v roce 2015 formou rozpočtových opatření alespoň na úroveň skutečných výdajů na sport v roce 2014, dále pak v souladu s přísliby obsaženými v koaliční smlouvě změnit výdajový výhled výdajů do sportu do roku 2017 tak, aby na konci volebního období dosahovaly státní výdaje na sport v poměru k celkovým výdajům SR alespoň úrovně roku 2006.

 

Další změny chce Česká unie sportu prosazovat v rámci projednávání novely loterijního zákona a zákona o dani z hazardních her. Cílem je taková úprava zákona, která zachová stávající systém možné 25% slevy na dílčím odvodu z loterií nebo kursových sázek ve výši odpovídající hodnotě peněžitých darů poskytnutých ČOV na účely tělovýchovné a sportovní. Nově by zaváděla, v souladu s ustálenou praxí v zemích EU a doporučeními orgánů EU, asignaci celého výnosu z provozování loterií a kurzových sázek, který je příjmem státního rozpočtu, ve prospěch MŠMT pro účely podpory programového financování sportu dle schválených programů, zásad a kritérií pro jejich čerpání.

 

„Jednání se členy vlády i reprezentanty politických stran ve sněmovně probíhají permanentně. Vysvětluji jim potřebnost a účelnost dalšího navýšení prostředků pro sportovce. Zaznamenal jsem pochopení a podporu. Zásadními podmínkami z jejich strany je transparentnost a přehlednost distribuce přidělených financí a požadavek, aby investice primárně směřovaly na rozvoj pohybových aktivit dětí, mládeže a široké veřejnosti. To je i v zájmu České unie sportu, “ uvedl předseda Miroslav Jansta.

 

Požadované a potřebné miliardy by měly být rovným dílem rozděleny na rekonstrukce a údržbu sportovišť, na vybavení a podporu sportování dětí a mládeže a mezi jednotlivé sportovní svazy.

 

„Klíč rozdělení je jednoduchý. Sportovní infrastruktura je dlouhodobě podfinancovaná, s velkým vnitřním dluhem. Jednoty a kluby nemají mnohdy prostředky na vlastní provoz, natož na údržbu a obnovu. Miliarda by mohla být rozdělena do pěti set měst a obcí, které by tím získaly třeba dotaci 2 miliony korun na opravu svých sokoloven, stadionů a tělocvičen. Někde potřebují novou střechu, jinde parkety či kotel u šaten. Další miliarda by mohla být určena na nákup vybavení pro dětské sportovní oddíly a na zaplacení trenérů a instruktorů, kteří se věnují jejich přípravě. Tady nejde o mistrovské medaile, ale o to, aby děti měly kde a s kým sportovat. A další peníze by směřovaly ke sportovním svazům,“ představil nástin nového rozdělení prostředků Miroslav Jansta.

 

 

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí
+420 602 231 674
ticha@cuscz.cz
 

 

Mediální partneři ČUS

Denik.cz Rozhlas.cz iSport.cz CeskaTelevize.cz

MenuX