06.06.2018 - Adam Barbořík
počet přečtení: 2583
vytvořeno 06.06.2018, upraveno 06.06.2018

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
5.6.2018

Celostátní porada zástupců TJ/SK se zaobírala státními dotacemi

V sídle České unie sportu se uskutečnila celostátní porada členů z okresních sdružení. Projednávala se aktuální situace v oblasti financování sportu a představitelé ČUS poskytli informace mimo jiné k Valné hromadě ČUS, která se uskuteční 20. června ve Sportovním centru ČUS v Nymburku. Zásadním bodem porady byla oblast dotací, které jdou na činnost okresních sdružení a krajských organizací ČUS. „Už víme, že Česká unie sportu obdrží na svoji činnost z výzvy   č. III od MŠMT 65 milionů korun. V současné době nás ale trápí podmínky pro čerpání. Stále nemáme od poskytovatele dotace metodiku, rozhodnutí, a proto není vyjasněno, jak dostat prostředky dolů do územních pracovišť v okresech,“ konstatoval Jan Boháč, generální sekretář ČUS.

 

Jako první na celostátní poradě zástupců tělovýchovných jednot, sportovních klubů a krajských organizací vystoupil Miroslav Jansta, předseda ČUS. „Stále narážíme na to, že na ministerstvu školství schází dostatek kvalifikovaných úředníků. Každý týden ale chodíme na schůzky, neustále o aktuálních problémech jednáme,“ popsal situaci Miroslav Jansta. „Podle mých informací jsou v současné době vyexpedovány do sportu 3 miliardy korun, a to hlavně pro národní svazy. Do konce července by měly jít všechny peníze pro kluby, zatím je zpracována asi polovina žádostí.“

 

Největší úskalí je však v tom, že se v současné době dotace nemohou ani národní sportovní svazy zasílat příspěvky do členských subjektů, což už řeší představitelé největších sportů v ČR společně s ČUS. „Doufám, že v letošním roce bude finanční zajištění podobné, jako v tom minulém. Zatím však bohužel nevíme, jak peníze dostat dolů do našich servisních center v okresech.  Avizované podmínky z MŠMT nám to neumožňují. Připravenou máme ale cestu pobočných spolků, kterou jsme si schválili na mimořádné Valné hromadě. Červnový Výkonný výbor rozhodne o druhé záloze pro naše pracoviště, aby byly k dispozici prostředky na činnost ve stejném objemu jako loni. To by mělo vyřešit situaci, než nám přijdou z ministerstva letošní státní prostředky,“ doplnil Vítězslav Holub, člen VV ČUS.

 

Zástupci TJ/SK a krajských organizací byli dále informováni rozborem výsledků hospodaření ČUS za období leden až březen 2018, které je velice pozitivní.

V rámci hospodářské činnosti se podařilo dosáhnout zisku ve výši 16,456 milionu korun. V rámci různého se probíral projekt ČUS Sportuj s námi, na který se zatím nepodařilo získat státní podporu. „Na projekt jsme zatím vyčlenili 4,7milionů korun, což je o více jak jeden milion méně než v roce 2017. Zatím fungujeme z peněz našich partnerů. Pokud obdržíme státní podporu tak posílíme i podporu projektů na sportování seniorů, o které je stále větší zájem,“ vysvětlil Jan Boháč. Generální sekretář ČUS rovněž avizoval zájem mediálního partnera ČUS, regionálních Deníků na pořádání vyhlašování nejúspěšnějších sportovců okresů a  krajů. Dále podal informace o přizpůsobení podmínek novému nařízení GDPR, které bude pro sportovní prostředí od klubů až po republikové organizace složité  a nákladné.

 

V závěru Miroslav Jansta poděkoval jednotlivým zástupcům sportovních klubů a tělovýchovných jednot  za spolupráci při dotazníkové studii, kterou ČUS zrealizovala během února a do které se zapojilo přes 2000 sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Výsledky se objevily v mnohých celostátních médiích, nejnověji o tom informovaly Deníky, které přinesly i konkrétní příběhy klubů z jednotlivých okresů a krajů. „Česká unie sportu neustále do médií hlásí, že je český sport na tom špatně a je výrazně podfinancovaný. V letošním roce se nám povedlo upozornit společnost konkrétními příklady na základě autentických příběhů      a drsných čísel. To bylo velice důležité a děkuji za součinnost s naším PR oddělením,“ uvedl Miroslav Jansta.


Mediální partneři ČUS

Denik.cz Rozhlas.cz iSport.cz CeskaTelevize.cz