Antidopingový výbor České republiky (ADV ČR) zveřejnil nový seznam zakázaných látek i metod
jejich užití ve sportu platných od ledna tohoto roku

 

Jedná se o jeden z mezinárodních standardů, který identifikuje látky a metody zakázané stále (při soutěži i mimosoutěžně), pouze při soutěži a látky zakázané při určitých sportech. Látky a metody uvedené v seznamu jsou klasifikovány podle různých kategorií (jako jsou steroidy, stimulanty nebo genový doping).

 

Sportovec může mít povoleno používat ze zdravotních důvodů zakázanou látku nebo metodu, pokud obdrží terapeutickou výjimku.

 

Seznam je každoročně aktualizován po rozsáhlém schvalovacím procesu. Dodatečné látky nebo metody mohou být přidány do seznamu kdykoli v průběhu roku, ale nejdříve až po uplynutí tříměsíční lhůty.

 

Seznam zakázaných látek a metod pro rok 2022 je dostupný na webu Antidopingového výboru ČR ZDE.

MenuX