Členství SK/TJ v ČUS vzniká jejich přijetím za člena Okresního sdružení ČUS na základě písemné přihlášky SK/TJ, a to v souladu se stanovami příslušného Okresního sdružení ČUS založeného dle čl. XII. Stanov ČUS. Z přihlášky musí být patrno, že o vstupu do ČUS rozhodl k tomu kompetentní orgán SK/TJ a že tímto rozhodnutím je současně vyjádřena i vůle členů (fyzických osob SK/TJ), stát se speciálním členem ČUS dle stanov ČUS.

 

Okresní sdružení ČUS jsou samostatné právní subjekty, založené zdola, tělovýchovnými jednotami a kluby v daném okrese, podle Zákona 83/90 Sb. Na území okresu proto sdružují sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které se k členství dobrovolně přihlásí. Okresní sdružení mají svoji majetkovou odpovědnost a to podle znění svých vlastních stanov.  

 

Okresní sdružení ČUS zajišťují odborný servis pro SK/TJ a vytváří potřebné podmínky pro okresní sportovní svazy, které v okrese organizují základní sportovní soutěže pro mládež i dospělé. Poskytují administrativní zázemí dobrovolným funkcionářům (technika, jednací prostory), podporu, poradenství a servis  v ekonomických a právních činnostech SK/TJ - vedení účetnictví, vyúčtování státních prostředků na provoz a údržbu sportovišť, žádosti a vyúčtování grantových programů, investičních dotací, daňové poradenství, apod., pomáhají s podporou  sportu ve městech a obcích regionu, organizují dlouhodobé okresní soutěže mládeže i dospělých, akce sportu pro všechny, otevřené veřejnosti.

 

Kontakty na Okresní sdružení ČUS zde.

MenuX