Národní sportovní svazy

Národní sportovní svazy jsou samostatné zapsané spolky sdružující fyzické a případně i právnické osoby, s celostátní působností ustavená ve smyslu Zákona č.89/2012 Sb, občanský zákoník.  Svoji činnost a vnitřní strukturu upravují vždy vlastními stanovami. Hlavní činností národního sportovního svazu je řídit a organizovat činnost v příslušném sportu na území ČR, hájit zájmy sdružených členů a zabezpečit státní reprezentaci ČR v daném sportovním odvětví.

MenuX