Výklady na dotazy ze sportovního prostředí

V této sekci webu Vám nabízíme právní rozbory a názory na časté dotazy související se sportem a na něj navázané činnosti. Většina článků se objevila také ve Zpravodaji ČUS.

Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Povinnost zápisu spolku do evidence údajů o skutečných majitelích

Upozorňujeme, že již jen do 1.1.2021 mají spolky čas zapsat stanovené údaje do evidence údajů o skutečných majitelích.

celý článek
image
Zápis do spolkového rejstříku po uplynutí volebního období

Je potřeba dbát zvýšené pozornosti při provedení příslušných zápisů po skončení funkčního období volených orgánů spolku a po nových volbách.

celý článek
image celý článek
image
Povinnosti při prodeji alkoholu

Potřebuje Váš sportovní klub koncesi na prodej alkoholu? Zajímá Vás jaké povinnosti  jsou spojeny s prodejem alkoholu na sportovních, ale i příležitostných společenských, akcích Vašeho klubu. Právní rozbor naleznete v tomto článku.

celý článek
image
Odpovědnost za škodu při vedení účetnictví pro sdružené subjekty

Odpovědnost statutárního orgánu k možným škodám vzniklým vedením účetnictvím ze strany OS ČUS sdruženým subjektům.

celý článek
image
Forma výkonu činnosti trenéra - rozhodčího

Na základě stále aktuálních dotazů, jak lze zajistit pro spolky činnost (práci) trenéra, rozhodčího apod., přinášíme základní informace o možných právních formách, ve kterých lze tuto činnost (práci) realizovat.

celý článek
image
Právní odpovědnost trenérů/cvičitelů dle nového občanského zákoníku

Novým občanským zákoníkem (NOZ) došlo v úpravě odpovědnosti za způsobenou škodu (nově koncipováno jako povinnost nahradit újmu) v rámci občansko právních vztahů k určitým změnám, nicméně základní principy zůstaly zachovány. Shodné zůstává i to, že je třeba rozlišovat povinnost k náhradě újmy (škody) podle NOZ a odpovědnost za spáchání trestného činu.

celý článek
image
Povinnost organizátora sportovní akce nahradit újmu podle NOZ

Zajímá Vás k jakým změnám došlo u odpovědnosti organizátora za způsobenou škodu s platností Občanského zákoníku? Pak je tento článek určen právě Vám.

celý článek
image
Právní odpovědnost za sportovní úrazy

Ve sportovní praxi se nedávno objevil případ, kdy způsobení úrazu při sportovním utkání bylo soudem posouzeno, jako porušení právní povinnosti a sportovci, který úraz způsobil, byla uložena povinnost nahradit vzniklou škodu.

celý článek
image
Informace k novému Občanskému zákoníku

Od 1. 1. 2014 vešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož součástí je nově také úprava spolků, dříve občanských sdružení, která nahrazuje dosud užívaný zákon č. 83/90 Sb., o sdružování občanů.

celý článek
◄◄ 1 2 3 ►►
archiv (21)