Výklady na dotazy ze sportovního prostředí

V této sekci webu Vám nabízíme právní rozbory a názory na časté dotazy související se sportem a na něj navázané činnosti. Většina článků se objevila také ve Zpravodaji ČUS.

Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Datové schránky budou pro spolky povinné od 1. 1. 2023

Více informací v souvislosti se zřízením a funkcí datových schránek uvnitř článku.

celý článek
image
Odpovědnost člena orgánu spolku

(např. statutárního orgánu – předsedy)

celý článek
image
Funkční období členů volených orgánů spolku - Lex covid v r. 2021

Výklad prodloužení funkčního období a možnosti konání volební valné hromady per-rollam.

celý článek
image
Lékařské prohlídky ve sportovním prostředí

Základní informace k požadavkům na lékařské prohlídky jako reakci na nejčastější dotazy ze sportovního prostředí k této problematice.

celý článek
image
Povinné zveřejňování smluv

Povinné zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015Sb.

celý článek
image
Elektronická evidence tržeb

EET V PODMÍNKÁCH TJ/SK – ANO ČI NE?

celý článek
image
Právní poradna - Nemožnost konání valné hromady

Doporučené postupy pro svazy, TJ a SK při nemožnosti konání valné hromady spolku

celý článek
image
Pozor na čestná prohlášení u žádostí o dotace

Ověřte si prohlašované skutečnosti na úřadech. Sankce mohou být vážné.

celý článek
image
Odpovědnost za škodu způsobenou na odložených věcech

Institut náhrady škody vzniklé na tzv. odložené věci je ochranou před rizikem, které spočívá v tom, že při některých činnostech nebo při využívání některých služeb je třeba, aby ten, kdo se takové činnosti účastní / využívá službu, odložil některou svou věc, a tudíž nad ní na určitou dobu ztratil kontrolu. Problematika této odpovědnosti se pak dosti často dotýká i sportovní praxe.

celý článek
image
Upozornění na výzvy rejstříkového soudu ve věci zaniklých spolků

ČUS zaznamenala případy, kdy rejstříkové soudy v souvislosti s prováděnou kontrolou zápisů ve spolkovém rejstříku, vyzývají ke zjednání nápravy i u spolků, které již dávno zanikly a nevyvíjí činnost.

celý článek
1 2 3 ►►
archiv (21)