Sport a právní praxe

V této sekci webu Vám nabízíme právní rozbory a názory související se sportem a na něj navázané činnosti. Většina článků se objevila také ve Zpravodaji ČUS.

Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Odpovědnost za škodu při vedení účetnictví pro sdružené subjekty

Odpovědnost statutárního orgánu k možným škodám vzniklým vedením účetnictvím ze strany OS ČUS sdruženým subjektům.

celý článek
image
Forma výkonu činnosti trenéra - rozhodčího

Na základě stále aktuálních dotazů, jak lze zajistit pro spolky činnost (práci) trenéra, rozhodčího apod., přinášíme základní informace o možných právních formách, ve kterých lze tuto činnost (práci) realizovat.

celý článek
image
Datová schránka

Potřebuji datovou schránku? Jak jí získám a jak funguje? To jsou jen některé otázky, na které naleznete odpověď v tomto článku.

celý článek
image
Právní odpovědnost trenérů/cvičitelů dle nového občanského zákoníku

Novým občanským zákoníkem (NOZ) došlo v úpravě odpovědnosti za způsobenou škodu (nově koncipováno jako povinnost nahradit újmu) v rámci občansko právních vztahů k určitým změnám, nicméně základní principy zůstaly zachovány. Shodné zůstává i to, že je třeba rozlišovat povinnost k náhradě újmy (škody) podle NOZ a odpovědnost za spáchání trestného činu.

celý článek
image
Povinnost organizátora sportovní akce nahradit újmu podle NOZ

Zajímá Vás k jakým změnám došlo u odpovědnosti organizátora za způsobenou škodu s platností Občanského zákoníku? Pak je tento článek určen právě Vám.

celý článek
image
Právní odpovědnost za sportovní úrazy

Ve sportovní praxi se nedávno objevil případ, kdy způsobení úrazu při sportovním utkání bylo soudem posouzeno, jako porušení právní povinnosti a sportovci, který úraz způsobil, byla uložena povinnost nahradit vzniklou škodu.

celý článek
image
Informace k novému Občanskému zákoníku

Od 1. 1. 2014 vešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož součástí je nově také úprava spolků, dříve občanských sdružení, která nahrazuje dosud užívaný zákon č. 83/90 Sb., o sdružování občanů.

celý článek
image
Novela zákoníku práce k srpnu 2013

Informace k novele zákoníku práce

celý článek
◄◄ 1 2