Sport a právní praxe

V této sekci webu Vám nabízíme právní rozbory a názory související se sportem a na něj navázané činnosti. Většina článků se objevila také ve Zpravodaji ČUS.

Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Pozor na čestná prohlášení u žádostí o dotace

Ověřte si prohlašované skutečnosti na úřadech. Sankce mohou být vážné.

celý článek
image
Odpovědnost za škodu způsobenou na odložených věcech

Institut náhrady škody vzniklé na tzv. odložené věci je ochranou před rizikem, které spočívá v tom, že při některých činnostech nebo při využívání některých služeb je třeba, aby ten, kdo se takové činnosti účastní / využívá službu, odložil některou svou věc, a tudíž nad ní na určitou dobu ztratil kontrolu. Problematika této odpovědnosti se pak dosti často dotýká i sportovní praxe.

celý článek
image
Upozornění na výzvy rejstříkového soudu ve věci zaniklých spolků

ČUS zaznamenala případy, kdy rejstříkové soudy v souvislosti s prováděnou kontrolou zápisů ve spolkovém rejstříku, vyzývají ke zjednání nápravy i u spolků, které již dávno zanikly a nevyvíjí činnost.

celý článek
image
Povinnost zápisu spolku do evidence údajů o skutečných majitelích

Upozorňujeme, že již jen do 1.1.2021 mají spolky čas zapsat stanovené údaje do evidence údajů o skutečných majitelích.

celý článek
image
Zápis do spolkového rejstříku po uplynutí volebního období

Je potřeba dbát zvýšené pozornosti při provedení příslušných zápisů po skončení funkčního období volených orgánů spolku a po nových volbách.

celý článek
image
Povinnosti při prodeji alkoholu

Potřebuje Váš sportovní klub koncesi na prodej alkoholu? Zajímá Vás jaké povinnosti  jsou spojeny s prodejem alkoholu na sportovních, ale i příležitostných společenských, akcích Vašeho klubu. Právní rozbor naleznete v tomto článku.

celý článek
image
Odpovědnost za škodu při vedení účetnictví pro sdružené subjekty

Odpovědnost statutárního orgánu k možným škodám vzniklým vedením účetnictvím ze strany OS ČUS sdruženým subjektům.

celý článek
image
Forma výkonu činnosti trenéra - rozhodčího

Na základě stále aktuálních dotazů, jak lze zajistit pro spolky činnost (práci) trenéra, rozhodčího apod., přinášíme základní informace o možných právních formách, ve kterých lze tuto činnost (práci) realizovat.

celý článek
image
Datová schránka

Potřebuji datovou schránku? Jak jí získám a jak funguje? To jsou jen některé otázky, na které naleznete odpověď v tomto článku.

celý článek
image
Právní odpovědnost trenérů/cvičitelů dle nového občanského zákoníku

Novým občanským zákoníkem (NOZ) došlo v úpravě odpovědnosti za způsobenou škodu (nově koncipováno jako povinnost nahradit újmu) v rámci občansko právních vztahů k určitým změnám, nicméně základní principy zůstaly zachovány. Shodné zůstává i to, že je třeba rozlišovat povinnost k náhradě újmy (škody) podle NOZ a odpovědnost za spáchání trestného činu.

celý článek
1 2 ►►
archiv (15)