Sport a právní praxe

V této sekci webu Vám nabízíme právní rozbory a názory související se sportem a na něj navázané činnosti. Většina článků se objevila také ve Zpravodaji ČUS.

Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Odpovědnost za škodu způsobenou na odložených věcech

Institut náhrady škody vzniklé na tzv. odložené věci je ochranou před rizikem, které spočívá v tom, že při některých činnostech nebo při využívání některých služeb je třeba, aby ten, kdo se takové činnosti účastní / využívá službu, odložil některou svou věc, a tudíž nad ní na určitou dobu ztratil kontrolu. Problematika této odpovědnosti se pak dosti často dotýká i sportovní praxe.

celý článek
image
Upozornění na výzvy rejstříkového soudu ve věci zaniklých spolků

ČUS zaznamenala případy, kdy rejstříkové soudy v souvislosti s prováděnou kontrolou zápisů ve spolkovém rejstříku, vyzývají ke zjednání nápravy i u spolků, které již dávno zanikly a nevyvíjí činnost.

celý článek
image
Povinnost zápisu spolku do evidence údajů o skutečných majitelích

Upozorňujeme, že již jen do 1.1.2021 mají spolky čas zapsat stanovené údaje do evidence údajů o skutečných majitelích.

celý článek
image
Zápis do spolkového rejstříku po uplynutí volebního období

Je potřeba dbát zvýšené pozornosti při provedení příslušných zápisů po skončení funkčního období volených orgánů spolku a po nových volbách.

celý článek
image
Povinnosti při prodeji alkoholu

Potřebuje Váš sportovní klub koncesi na prodej alkoholu? Zajímá Vás jaké povinnosti  jsou spojeny s prodejem alkoholu na sportovních, ale i příležitostných společenských, akcích Vašeho klubu. Právní rozbor naleznete v tomto článku.

celý článek
image
Odpovědnost za škodu při vedení účetnictví pro sdružené subjekty

Odpovědnost statutárního orgánu k možným škodám vzniklým vedením účetnictvím ze strany OS ČUS sdruženým subjektům.

celý článek
image
Forma výkonu činnosti trenéra - rozhodčího

Na základě stále aktuálních dotazů, jak lze zajistit pro spolky činnost (práci) trenéra, rozhodčího apod., přinášíme základní informace o možných právních formách, ve kterých lze tuto činnost (práci) realizovat.

celý článek
image
Datová schránka

Potřebuji datovou schránku? Jak jí získám a jak funguje? To jsou jen některé otázky, na které naleznete odpověď v tomto článku.

celý článek
image
Právní odpovědnost trenérů/cvičitelů dle nového občanského zákoníku

Novým občanským zákoníkem (NOZ) došlo v úpravě odpovědnosti za způsobenou škodu (nově koncipováno jako povinnost nahradit újmu) v rámci občansko právních vztahů k určitým změnám, nicméně základní principy zůstaly zachovány. Shodné zůstává i to, že je třeba rozlišovat povinnost k náhradě újmy (škody) podle NOZ a odpovědnost za spáchání trestného činu.

celý článek
image
Povinnost organizátora sportovní akce nahradit újmu podle NOZ

Zajímá Vás k jakým změnám došlo u odpovědnosti organizátora za způsobenou škodu s platností Občanského zákoníku? Pak je tento článek určen právě Vám.

celý článek
1 2 ►►
archiv (14)