Vzory a vzorové postupy


Vzory vnitřních předpisů TJ/SK/svazů
 

 

 

Vzory ekonomických směrnic TJ/SK/svazů
 

 

Ostatní vzory a postupy
 

 


Centrum pro výzkum neziskového sektoru ve spolupráci s radou Vlády ČR pro neziskové organizace vydalo dokument s názvem Přehled legislativy pro neziskové organizace. Soubor je dobrou pomůckou pro orientaci občanských sdružení v platných předpisech, které při své činnosti používají.
Přestože při současném rychlém procesu úprav a změn v legislativě bude tento přehled postupně ztrácet na aktuálnosti, přesto jsme toho názoru, že může být tělovýchovným jednotám, sportovním klubům, ale i regionálním, krajským sdužením, či sportovním svazům užitečným průvodcem v právních předpisech. Proto Vám jej zde dáváme k dispozici.