Za účelem harmonizace s GDPR bude ČUS svým sdruženým subjektům i nadále postupně poskytovat příslušná doporučení a vzorové dokumenty, které pokrývají nejfrekventovanější agendy týkající se téměř všech oblastí činnosti sportovních spolků.

 

Dotazy k problematice GDPR zasílejte na adresu gdpr@cuscz.cz