Sport a právní praxe

V této sekci webu Vám nabízíme právní rozbory a názory související se sportem a na něj navázané činnosti. Většina článků se objevila také ve Zpravodaji ČUS.

Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Forma výkonu činnosti trenéra - rozhodčího

Na základě stále aktuálních dotazů, jak lze zajistit pro spolky činnost (práci) trenéra, rozhodčího apod., přinášíme základní informace o možných právních formách, ve kterých lze tuto činnost (práci) realizovat.

celý článek
image
Datová schránka

Potřebuji datovou schránku? Jak jí získám a jak funguje? To jsou jen některé otázky, na které naleznete odpověď v tomto článku.

celý článek
image
Právní odpovědnost trenérů/cvičitelů dle nového občanského zákoníku

Novým občanským zákoníkem (NOZ) došlo v úpravě odpovědnosti za způsobenou škodu (nově koncipováno jako povinnost nahradit újmu) v rámci občansko právních vztahů k určitým změnám, nicméně základní principy zůstaly zachovány. Shodné zůstává i to, že je třeba rozlišovat povinnost k náhradě újmy (škody) podle NOZ a odpovědnost za spáchání trestného činu.

celý článek
image
Povinnost organizátora sportovní akce nahradit újmu podle NOZ

Zajímá Vás k jakým změnám došlo u odpovědnosti organizátora za způsobenou škodu s platností Občanského zákoníku? Pak je tento článek určen právě Vám.

celý článek
image
Problematika cestovních náhrad v SK a TJ

Cestovní náhrady zaměstnancům SK a TJ, ale i členům a dalším osobám, doplněné vzory a stanovisky příslušných orgánů státní správy.

celý článek
image
Povinnosti při prodeji alkoholu

Potřebuje Váš sportovní klub koncesi na prodej alkoholu? Zajímá Vás jaké povinnosti  jsou spojeny s prodejem alkoholu na sportovních, ale i příležitostných společenských, akcích Vašeho klubu. Právní rozbor naleznete v tomto článku.

celý článek
image
Právní odpovědnost za sportovní úrazy

Ve sportovní praxi se nedávno objevil případ, kdy způsobení úrazu při sportovním utkání bylo soudem posouzeno, jako porušení právní povinnosti a sportovci, který úraz způsobil, byla uložena povinnost nahradit vzniklou škodu.

celý článek
image
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Stanovisko LR VV ČUS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013Sb. k provedení zákona č. 373/2011Sb. v platném znění, která nabyla účinnosti dnem 31.12.2013.

celý článek
image
Informace k novému Občanskému zákoníku

Od 1. 1. 2014 vešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož součástí je nově také úprava spolků, dříve občanských sdružení, která nahrazuje dosud užívaný zákon č. 83/90 Sb., o sdružování občanů.

celý článek
image
Novela zákoníku práce k srpnu 2013

Informace k novele zákoníku práce

celý článek
archiv (10)