Cestovní pojištění pro národní sportovní svazy

V současné době má ČUS uzavřeny dvě pojistné smlouvy o pojištění sportovců cestujících do ciziny (ERV Evropská pojišťovna a UNIQA). Jedná se o cestovní pojištění s rozšířeným pojištěním na sportovní utkání + úrazy spojené s tréninkem a soutěžemi v zahraničí (tato služba se běžně neposkytuje). Nabídka pojištění je členěna do několika cenových úrovní podle náročnosti sportu a nebo podle výše poskytnutého pojistného krytí a služeb s tím spojených. Nabízíme denní sazby již od 30 Kč/den na pojištění v Evropě a od 53 Kč/den ve světě.

Dále bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů Vašich členů v souvislosti s cestovním pojištěním dle pojistné smlouvy č. 1060526300 uzavřené s UNIQA pojišťovnou a.s. a pojistné smlouvy č. 1300001000 uzavřenou s ERV Evropská pojišťovna a.s. Informace o zpracování osobních dat pojišťovnami v souvislosti s novým nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR (General Data Protection Regulation), naleznete informačních letácích v odkazech níže. Doporučujeme, abyste Vámi pojištěné členy informovali o tom, že jejich osobní údaje jsou zpracovány za účelem sjednání pojištění a poskytovány ČUS a jedné z výše uvedených pojišťoven. ČUS pojištění sjednává elektronickou formou a uzavírá je v jednotlivých krocích stanovených technickým řešením on-line systému obou pojišťoven. ČUS si osobní údaje ponechává vždy jen do konce daného měsíce, kdy je pojištění sjednané, a využívá je ke kontrole fakturace jednotlivým subjektům a správnosti zápisu do online systému. Všichni pracovníci sjednávající pojištění byli proškoleni o principech nakládaní s  citlivými osobními daty.

Pro uzavření pojistné smlouvy zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, rodné číslo a datum narození (v případě cizích státních příslušníků).

Likvidaci pojistné události již probíhá bilaterálně mezi poškozeným a pojišťovnou. ČUS poskytuje pouze odborný servis a pomoc pokud je o to požádána.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, či byste potřebovali jakýkoliv náš postup vysvětlit, napište na pojisteni@cuscz.cz nebo volejte tel. 233 017 102.

 

Evropská pojišťovna ERV

Smlouva, Pojistné tarify - STANDARD Evropa a Svět, Evropa SPORO, Evropa BASICtabulka - pro hlášení cest do zahraničíprotokol - hlášení léčebných výloh, protokol - hlášení odpovědnosti za škodyprotokol - hlášení škody na osobních věcech, všeobecné pojistné podmínky, informační leták pro pojištěné, informační dokument o pojistném produktunávod instalace mobilní aplikace
Online hlášení pojistné události

 

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

UNIQA

Smlouvatabulka - pro hlášení cest do zahraničí, tabulka - pro hlášení připojištění Tarifu P (covid-19)pokyny pro hlášení pojistné událostiprotokol - hlášení léčebných výloh, všeobecné pojistné podmínky, informační dokument o pojistném produktu
 

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR