Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2017 České unii sportu, z.s. (ČUS) neinvestiční dotaci pro účely stanovené v programu X – Projekty pro sportování veřejnosti. Celá dotace ve výši 4 000 000 Kč je určena na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením dvou projektů České unie sportu: Sportuj s námí a Sportovní hry seniorů. 

 

Sportuj s námi je sportovní projekt, jehož cílem je motivovat veřejnost k širšímu aktivnímu zapojení do sportovních aktivit, nejen v soutěžních podobách. Projekt je zaměřen zejména na sportování a pohybové aktivity dětí a mládeže, ale také na generace dospělých a seniorů.

 

Sportovní hry seniorů je projekt, jehož cílem je formou pořádání vhodných sportovních akcí pro seniory, nabízet kvalitní příležitosti a propagovat udržování a rozvíjení pohybových aktivit s tím, aby pomohly zvýšit informovanost o přínosech a významu pohybových aktivit i ve vyšším věku.

2190Y2Q.png