Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2017 České unii sportu, z.s. (ČUS) neinvestiční dotaci pro účely stanovené v programu IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení. Celá dotace ve výši 16 000 000 Kč je v souladu se stanovenými podmínkami určena na úhradu části nákladů souvisejících se zabezpečením provozu a údržby sportovních zařízení ve vlastnictví ČUS, a to Sportovního centra Nymburk a Plaveckého stadionu Podolí.

2189ZWY.png