2457MTc.jpg

 

Na základě „Memoranda o spolupráci“ uzavřeného mezi Moravskoslezským krajem (MSK) a Českou unií sportu, z.s. (ČUS), vyhlásila ČUS pro rok 2020 program:

„Podpora sportu v Moravskoslezském kraji, SPORT MSK 2020 - TJ/SK“.

 

Cílem uvedeného Memoranda je vyvíjení aktivit spočívajících ve vzájemné spolupráci v oblasti podpory sportovní činnosti pro všechny tělovýchovné, tělocvičné jednoty, sportovní kluby a sportovní příspěvkové organizace měst a obcí, se samostatnou právní osobností, na území Moravskoslezského kraje, agendy a zajištění dotačního programu v oblasti sportu pro TJ/SK, včetně vytváření, naplňování a využití sportovního informačního systému pro samosprávy: IS SPORT https://is-sport.cz

 

Pro účely stanovené ve vyhlášeném programu poskytl Moravskoslezský kraj v roce 2020 České unii sportu, z.s. účelově vázanou neinvestiční dotaci ve výši 34 916 300 Kč, a to na projekt „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2020 - TJ/SK a činnosti a rozvoje Servisních center sportu působících v rámci ČUS na území Moravskoslezského kraje“.

 

V souladu s podmínkami uvedenými ve „Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“, uzavřené mezi MSK a ČUS, bylo ve formě příspěvku z uvedeného projektu podpořeno celkem 6 Servisních center sportu, působících v rámci ČUS na území Moravskoslezského kraje a 458 TJ/SK vykonávajících svoji činnost na území Moravskoslezského kraje.