Spolupráce s kraji

Česká unie sportu návazala spolupráci v oblasti vytváření podmínek pro sport s Asociací krajů ČR a na krajské úrovni přímo s jenotlivými krajskými úřady.

 

Partnery pro soustavnou spolupráci s krajskými úřady jsou krajské organizace ČUS, které zajišťují činnost Servisních center sportu.