30.04.2013 - David Opatrný
počet přečtení: 6571
vytvořeno 27.08.2013, upraveno 27.08.2013

Speciál 2013

Zpravodaj ČUS - Speciál

Nový výkonný výbor a změny v ČSTV (str. 2)
Změny v českém sportu (str. 4)
Důkladná příprava novely Stanov ČSTV (str. 5)
Přejmenování bylo neodkladné (str. 6)
Česká unie sportu - ČUS (str. 7)
Naše nové logo (str. 8)
Slovo předsedů ČUS a ČOV ke změně názvu (str. 9)
Názory expertů (str. 10)
Postřehy účastníků VH (str. 10)
Ohlasy z médií (str. 11)
Stanovy ČUS (str. 12)
Olympijská charta (str. 18)