12.04.2013 - David Opatrný
počet přečtení: 5122
vytvořeno 27.08.2013, upraveno 27.08.2013

Zpravodaj 3

Zpravodaj  č. 3/2013

Zpráva z jednání VV ČSTV ze dne 12. 3. 2013 (str. 2)
SK a TJ mají zájem o služby (str. 3)
ČSTV a Český olympijský výbor procházejí změnami (str. 4)
Změna právní formy občanského sdružení (str. 5)
Sponzorství – Moderní sportovní klub (str. 6)
Seminář manažerů krajských Servisních center sportu (str. 8)
Právní poradna – odpovědnost trenéra a cvičitele za škodu při vedení tréninku (str. 10)
Evidence členské základny ČSTV – princip sběru dat (str. 12)
Blahopřejeme (str. 13)
Kalendář akcí duben 2013 (str. 14)