20.03.2013 - David Opatrný
počet přečtení: 5326
vytvořeno 27.08.2013, upraveno 27.08.2013

Zpravodaj 2013-02

Zpravodaj č. 2/2013


Zpráva z jednání VV ČSTV ze dne 12. 2. 2013 (str. 2)
Zjišťování potřeb SK a TJ (str. 3)
Soudní spor se Sdružením sportovních svazů ČR (str. 4)
Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů na webu ČOV (str. 4)
Financování sportu - rozhovor (str. 6)
Struktura ČSTV nesmí být nástrojem politiků! (str.7)
Daň z přijmu – Moderní sportovní klub (str. 8)
Sportovec roku v okresech (str. 9)
Blahopřejeme (str. 10)
Kalendář sportovních událostí v měsíci březnu 2013 (str. 11)