Zpravodaj ČUS

Zpravodaj ČUS je vydáván pouze v elektronické podobě a navazuje na tištěný časopis vydávaný ve spolupráci s Nakladatelstvím Olympia a.s. Distribuci do jednotlivých SK/TJ zajišťují regionální – okresní sdružení ČUS elektronickou cestou. Dostupný je vždy na internetových stránkách ČUS. S výjimkou prázdnin vychází v každém měsíci v rozsahu kolem 20 stránek. Je určen všem subjektům sdruženým v České unii sportu. Základním zaměřením zpravodaje je operativně seznamovat co nejširší tělovýchovné hnutí se zásadními rozhodnutími orgánů ČUS, publikovat obecné legislativní, ekonomické a jiné normy, včetně komentářů, zveřejňovat a vysvětlovat přijaté vnitřní normy ČUS a vytvářet prostor k diskusi o otázkách současnosti i perspektivy ČUS. Náplní měsíčníku jsou také informace z prostředí sportovních center ČUS, Antidopingového výboru a jiných sportovních organizací.
 

Archív vydaných čísel v roce 2006 - 2014

Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Zpravodaj ČUS č. 8/2014

Trojměna na Strahově schválena 30. VH ČUS, delegáti VH se obracejí na nové zastupitele, pokyn předsedy ČUS ke statistickému šetření stavu členské základny a mnoho dalšího.

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 7/2014

Informace z jednání VV ČUS, dohoda se Sdružením sportovních svazů ČR, příprava zákona o podpoře sportu a mnoho dalšího

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 6/2014

Zpráva z jednání VV, vývoj financování sportu v ČR a předvolební sliby vládních stran, a mnoho dalšího

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 5/2014

Sport a čerpání prostředků z EU fondů, odměny za činnost rozhodčích, cestovní pojištění pro sportovce, jak postupovat při založení a zániku spolku podle nové legislativy, Sportovní hry seniorů 2014 a mnoho dalšího.

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 4/2014

Zpráva z jednání 29. VH ČUS, studie SANEP, Otevřený dopis starostům, prodloužení smlouvy s OSA a mnoho dalšího

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 3/2014

Podpora sportu v obcích a příjmy z hazardu, Konec podpory Windows XP, Povinnosti při prodeji alkoholu a mnoho dalšího.

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 2/2014

Zpráva z jednání VV ČUS, Otázka členství klubů v ČUS, Administrativní a ekonomická pomoc pro SK a TJ a mnoho dalšího.

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 1/2014

Sportovní lékařské prohlídky - vyhláška MZd, ZODM 2014 Vysočina, ČUS - Sportuj s námi!, ZOH Soči

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 9/2013

Kongres WADA, ČUS a FAČR spolupracují na národním plánu boje proti ovlivňování výsledků

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 8/2013

Nový občanský zákoník, informace z VOŠ a mnoho dalšího.

celý článek
◄◄ 4 5 6 7 8 9 10 ►►