Zpravodaj ČUS

Zpravodaj ČUS je vydáván pouze v elektronické podobě a navazuje na tištěný časopis vydávaný ve spolupráci s Nakladatelstvím Olympia a.s. Distribuci do jednotlivých SK/TJ zajišťují regionální – okresní sdružení ČUS elektronickou cestou. Dostupný je vždy na internetových stránkách ČUS. S výjimkou prázdnin vychází v každém měsíci v rozsahu kolem 20 stránek. Je určen všem subjektům sdruženým v České unii sportu. Základním zaměřením zpravodaje je operativně seznamovat co nejširší tělovýchovné hnutí se zásadními rozhodnutími orgánů ČUS, publikovat obecné legislativní, ekonomické a jiné normy, včetně komentářů, zveřejňovat a vysvětlovat přijaté vnitřní normy ČUS a vytvářet prostor k diskusi o otázkách současnosti i perspektivy ČUS. Náplní měsíčníku jsou také informace z prostředí sportovních center ČUS, Antidopingového výboru a jiných sportovních organizací.
 

Archív vydaných čísel v roce 2006 - 2014

Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Zpravodaj ČUS č. 6/2015

Plavecký stadion ČUS v Podolí slaví 50 let; Rozhledna na Zadově znovu otevřena; Změna stanov - nezapomeňte

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 5/2015

Krajská veřejná konference v Ústí nad Labem, Sportovní žurnál pro SK a TJ, Techsoup - výhodné produkty od Microsoftu a dalších společností pro neziskové organizace

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 4/2015

31. valná hromada ČUS - tři čtvrtě cesty, ČUS a AŠSK podepsaly memorandum o spolupráci, změny stanov -  poznatky z praxe a mnoho dalšího.

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 3/2015

Zpráva z jednání VV ČUS a krajské konference k financování sportu v Českých Budějovicích, statistika ČUS, ankety nejlepších sportovců okresů a krajů, a mnoho dalšího

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 2/2015

Vize sportu, ČUS mezi úspěšnými společnostmi působícími v ČR, návod jak poděkovat trenérovi, datové schránky a mnoho dalšího

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 1/2015

ČUS obstála v kontrole NKÚ na jedničku, vývoj financování sportu od sametové revoluce, zkontrolujte si zápis v katastru nemovitostí,aktivity VOŠ ČUS a mnoho dalšího.

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 10/2014

Dočasné osvobození spolků od soudních poplatků ve věcech veřejného rejstříku, přizpůsobení stanov spolku občanskému zákoníku, příprava novely zákona o podpoře sportu a mnoho dalšího.

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 9/2014

Zpráva z jednání VV ČUS, Vize českého sportu? Aktivní a zdravá společnost, legislativní poradna, Pohyb a výživa a mnoho dalšího.

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 8/2014

Trojměna na Strahově schválena 30. VH ČUS, delegáti VH se obracejí na nové zastupitele, pokyn předsedy ČUS ke statistickému šetření stavu členské základny a mnoho dalšího.

celý článek
image
Zpravodaj ČUS č. 7/2014

Informace z jednání VV ČUS, dohoda se Sdružením sportovních svazů ČR, příprava zákona o podpoře sportu a mnoho dalšího

celý článek
◄◄ 3 4 5 6 7 8 9 10 ►►