14.05.2013 - ČUS
počet přečtení: 2989
vytvořeno 04.06.2013, upraveno 27.09.2013

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
14. května 2013

Zpráva ze schůze VV ČUS 14.5.2013

V rámci zpráv z pracovních komisí informoval členy výkonného výboru předseda ČOV Jiří Kejval o financování sportu v roce 2013 a 2014. Pro rok 2014 je do návrhu státního rozpočtu, dle informace ministerstva financí, zpracován stejný objem financování jako v roce 2013. Podal též informace o průběhu projednávání novely loterního zákona v parlamentu. Zákon má za sebou již 2. čtení a je v něm zakotven odvod 5% výnosů z loterií pro ČOV, tzn. celé sportovní prostředí. ČOV připravuje parametry rozdělování zdrojů, které by měly být k dispozici na základě tohoto zákona. Výkonný výbor poté rozhodl zrušit komise, jejichž cíl práce byl naplněn, nebo je realizován komisemi ČOV.

 

Zrušena byla komise VV ČUS pro restrukturalizaci sportovního prostředí ČR a Mediální komise. Předsedou Komise pro financování sportu byl jmenován místopředseda ČOV pro ekonomiku L.Varhaník.

 

V rámci informace předsedy o dalším postupu ČUS ve sporu se SSS ČR byla otevřena otázka zodpovědnosti konkrétních představitelů bývalého vedení ČSTV při ztrátě SAZKA, a.s. Předseda ČUS Miroslav Jansta se na základě závěrů právních analýz domnívá, že bývalý předseda představenstva a generální ředitel Sazky Aleš Hušák, na něhož před měsícem organizace podala rozsáhlou žalobu, nemusí být jedinou zodpovědnou osobou, která stojí za pádem loterijní společnosti: „Domníváme se, že mohou nést určitou odpovědnost i někteří členové bývalého výkonného výboru ČSTV a rovněž představitelé organizace, kteří v minulosti zastupovali ČSTV ve statutárních orgánech Sazky. Je potřeba zjistit míru jejich zavinění.“ První výstupy práce komise očekává vedení sportovců na podzim letošního roku.

 

Výbor projednal a podpořil uzavření společného memoranda, které uzavírá 38 olympijských sportů a střešní organizace, město Nymburk, KÚ Středočeského kraje a MŠMT. Smyslem memoranda je politické vyjádření potřeby pro český sport, ne zájmy jednotlivých svazů. Dále výbor vzal na vědomí dobré výsledky hospodaření ČUS za leden až březen 2013 a schválil Rozpočtové opatření č.1. k rozdělení a distribuci státní podpory podle Rozhodnutí MŠMT. Bude tak možné zahájit distribuci příspěvků na údržbu a provoz pro víceoborové TJ, které žádaly o dotaci MŠMT, Programu IV, prostřednictvím ČUS.

 

Schválena byla také žádost Českého korfbalového svazu o půjčku z Fondu svazů, Směrnice ČUS o pravidlech pro udělování vyznamenání a ocenění a o zásadách pro převzetí záštity a udělení ceny, a vyslechl informaci člena VV K.Bauera k možnostem získání prostředků z evropských fondů v letech 2014 – 2020.

 

České unie sportu


Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí

+420 602 231 674

ticha@cuscz.cz