Zprávy z jednání VV ČUS

Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Zpráva z VV ČUS konaného dne 12. 5. 2015

Členové VV ČUS jednali na výjezdním zasedání v Ústí nad Labem, po skončení schůze VV proběhla další ze seriálu krajských konferencí ČUS pro zástupce měst a obcí.

celý článek
image
Zpráva z VV ČUS konaného dne 7. 4. 2015

Výkonný výbor Česká unie sportu se na svém dubnovém zasedání věnoval především přípravě písemných podkladů pro 31. Valnou hromadu ČUS.

celý článek
image
Zpráva z VV ČUS konaného dne 10. 3. 2015

Výjezdní zasedání VV ČUS se uskutečnilo v Českých Budějovicích a na jeho programu byl zejména návrh rámce Koncepce státní podpory sportu a příprava 31. valné hromady ČUS.

celý článek
image
Zpráva ze zasedání VV ČUS - 16. 2. 2015

Příprava 31. VH ČUS a novela stanov ČUS odpovídající OZ byly hlavními tématy jednání VV ČUS.

celý článek
image
Informace z jednání VV ČUS ze dne 13. ledna 2015

Aktuální informace předsedy ČUS, příprava podkladů pro jednání 31. VH ČUS a další. 

celý článek
image
Česká unie sportu usiluje o další peníze na rozvoj sportu

VV ČUS uložil předsedovi Miroslavu Janstovi vést další jednání, která povedou k navýšení financí pro sport.

celý článek
image
Tisková zpráva z jednání VV ČUS 11.11. 2014

Předseda ČUS Miroslav Jansta informoval členy výkonného výboru o jednáních ke státnímu rozpočtu 2015 s cílem navýšení financování sportu. Připravený pozměňovací návrh ČUS byl odeslán předsedovi rozpočtového výboru PSP,  jedná se s parlamentními výbory, ČSSD a s dalšími stranami. Dále předseda informoval o ukončení jednání s vysokým školstvím ke spolupráci se sportovním prostředím a vzájemné podpoře v investiční politice. Dohoda bude po třech letech zakončena podepsáním společného memoranda.

celý článek
image
SK a TJ podaly prostřednictvím SCS téměř 1500 žádostí

Výkonný výbor ČUS vzal na vědomí aktuální informace, přednesené předsedou Miroslavem Janstou. Předseda referoval o počtu podaných žádostí o státní dotaci z nového Programu č. III MŠMT na rok 2015 prostřednictvím ČUS, kdy díky pružné reakci servisních center sportu požádalo téměř 1500 SK/TJ z ČUS, přestože k podání žádostí byl kritický nedostatek času v řádu jednotek dní. 

celý článek
image
Výsledek kontroly NKÚ v České unii sportu - bez jediného pochybení

Informace z jednání s MŠMT k financování sportu a k navazující celostátní konferenci pořádané ve spolupráci se SSSČR a Sportovními listy, a další.

celý článek
image
Změny ve financování sportu?

VV ČUS se zabýval financování sportu v ČR a návrhem své komise pro financování sportu na úpravu státních programů podpory sportu.

celý článek
◄◄ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ►►
archiv (107)