Zprávy z jednání VV ČUS

Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 11.9.2012

(Praha, 11. 9. 2012) V úterý 11. září se konala v Praze na Strahově 10. řádná schůze Výkonného výboru ČSTV. V souladu s harmonogramem probíhajících transformačních změn organizace svolal výkonný výbor na sobotu 1. prosince 27. valnou hromadu Českého svazu tělesné výchovy. Byl odsouhlasen návrh věcných změn stanov ČSTV, které bude 27. VH ČSTV schvalovat. Dále byl projednán a schválen záměr a principy pravidel prodeje / převodu majetku ČSTV v Praze na Strahově do vlastnictví sdruženého subjektu ČSTV, který by zajistil revitalizaci areálu.

celý článek
image
Tisková zpráva z mimořádné schůze VV ČSTV 28. 8. 2012

(Praha, 28. 8. 2012) Ve středu 28. srpna se v Praze na Strahově uskutečnila mimořádná schůze Výkonného výboru ČSTV. Stěžejním bodem programu a příčinou svolání mimořádné schůze bylo projednání návrhů na strategické řešení správy dvou ze tří horských středisek, ve kterých má ČSTV majoritní akciový podíl – Skiareálu Špindlerův Mlýn a Ski Pec pod Sněžkou. Jedná se o jeden z klíčových úkolů nového vedení ČSTV. To vše proto, že analýzy možností, obdržených nabídek, samotná obchodní jednání se zájemci i příprava smluv pokročila natolik, že s blížící se lyžařskou sezonou nebylo vhodné rozhodnutí odkládat. V rámci programu schůze výbor projednal i některé další aktuální záležitosti.

celý článek
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 26. 6. 2012

(Praha, 28. 6. 2012) V úterý 26. června se v Praze na Strahově uskutečnila další řádná schůze Výkonného výboru ČSTV. Schválen byl postup přípravy změn stanov ČSTV, potřebná rozpočtová opatření a organizační řád ČSTV. Výbor vzal na vědomí dokončení příprav pro zahájení činnosti Servisních center sportu a také schválil stažení žaloby o určení neplatnosti smlouvy o prodeji podniku společnosti SAZKA, a.s., a žaloby o určení, že společnost SAZKA, a.s., je vlastníkem podniku SAZKA, a.s.

celý článek
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 15. 5. 2012

Výkonný výbor naplánoval valnou hromadu na 1. 12. 2012, měsíc po volbách do Českého olympijského výboru

(Praha, 15. 5. 2012) V úterý 15. května se v Praze na Strahově uskutečnila 6. schůze Výkonného výboru ČSTV. Pokročila příprava činnosti Servisních center sportu v krajích a okresech, projednala se rozpočtová opatření a byl schválen plán schůzí VV ČSTV do konce roku 2012 včetně stanovení termínu příští valné hromady, která má pokročit v transformačních procesech ČSTV. Prezentovaný výsledek hospodaření za první čtvrtletí 2012 vykazuje oproti minulosti významné úspory.

celý článek
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 17. 4. 2012

Výkonný výbor připravuje 26. VH ČSTV

(Praha 23. 4. 2012) V úterý 17. dubna zasedal v Praze na Strahově na páté schůzi Výkonný výbor ČSTV. Vedle přípravy organizace 26. valné hromady ČSTV, svolané na 28. 4. 2012, a zpráv předsedů pracovních komisí VV ČSTV, projednal VV činnost a finanční zabezpečení servisních center sportu (SCS) – odborných pracovišť, která budou poskytovat servis svazům na krajské i okresní úrovni a podporu činnosti sportovním klubům. 

celý článek
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 27. 3. 2012

Výkonný výbor projednal zřízení servisních center sportu.
Novým ředitelem VOŠ ČSTV, s.r.o. jmenován PaedDr. Jan Hejma.

(Praha, 27.3.2012) V úterý 27. března zasedal v Praze na Strahově na čtvrté schůzi Výkonný výbor ČSTV. Na programu bylo 18 bodů. Vedle přípravy zpráv pro 26. valnou hromadu ČSTV svolanou na 28. 4. 2012 projednal VV záměr zřídit servisní centra sportu. Odborná pracoviště, která by poskytovala servis svazům na krajské i okresní úrovni a poskytovala podporu činnosti sportovním klubům. Důležitým mezníkem pro další rozvoj Vyšší odborné školy ČSTV, s.r.o., bylo jmenování nového jednatele společnosti, který má rozšířit akreditace vzdělávacího zařízení o atraktivní obory.
 

celý článek
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 6. 3. 2012

Odborné komise přinesly první návrhy řešení aktuálních problémů. M. Jansta delegován do pléna Českého olympijského výboru

(Praha, 6.3.2012) V úterý 6. března se konala v Praze na Strahově třetí schůze Výkonného výboru ČSTV. Program obsahoval dvacet hlavních témat. Byly jimi především informace předsedů sedmi nově ustavených komisí, které jsou pověřeny řešením zásadních problémů ČSTV, a příprava 26. valné hromady ČSTV.

celý článek
image
Informace z jednání schůze Výkonného výboru ČSTV 9.2.2012

(Praha – 9. 2. 2012) Výkonný výbor ČSTV ustavil expertní komise pro řešení zásadních úkolů. Příští valná hromada ČSTV se uskuteční 28. 4. 2012 v Nymburce, zahájena příprava zpráv.

celý článek
◄◄ 6 7 8 9 10 11
archiv (109)