18.04.2009 - David Kovář
počet přečtení: 20650
vytvořeno 23.08.2013, upraveno 23.08.2013

21. valná hromada ČSTV

Celekm 150 delegátů, z toho 84 představitelů regionálních-okresních sdružení ČSTV a 66 zástupců delegovaných republikovými sportovními svazy, se sešlo 18.dubna ve Sportovním centru Nymburk na 21. valné hromadě ČSTV. Zastupovali více jak jeden a půl miliónu členů rozhodující střešní sportovní organizace v České republice. Mezi významnými hosty jednání byli předseda Českého olympijského výboru p.Milan Jirásek, a náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy p.Jan Kocourek. V největším sportovním středisku, známém především mezi sportovci, vyslechli účastníci zprávu o činnosti organizace, přednesenou předsedou ČSTV Ing. Vladimírem Srbem. Předseda shrnul důležité události uplynulého roku a zmínil priority, na které se chce VV ČSTV zaměřit v posledním roce svého pátého volebního období. Valná hromada schválila zprávu o hospodaření a zprávu o majetku ČSTV za uplynulý rok. Velký zájem byl o diskusi, ve které padla řada návrhů jak postupovat dále především v oblasti ekonomického zajištění sportu, a to nejen v ČSTV, ale v celé České republice. Zazněla i řada kritických připomínek, které vyústily ve formulaci závěrečného usnesení, ve kterém se delegáti vyslovili pro intenzivnější dialog se státem v otázce podpory sportu. Poukázali přitom na analýzu MŠMT, která konstatuje podfinancování sportu v ČR. VH uložila předsedovi ČSTV Vladimíru Srbovi jednat se zástupci nové vlády o tvorbě nové koncepce státní politiky ve sportu a o větší ochraně a politické podpoře sportu a tělovýchovy v současné společnosti. I v této oblasti by bylo dobře, kdyby se Česká republika více přiblížila k evropským standardům.

 

Valná hromada Českého svazu tělesné výchovy dále schválila převod části majetku Sportovního areálu Harrachov, a.s., a to klasického lyžařského areálu do něhož patří všechny skokanské můstky, na obecně prospěšnou společnost Klasický areál Harrachov, o.p.s., založenou Libereckým krajem společně s městem Harrachov, svazem lyžařů a sportovním oddílem TJ Jiskra Harrachov. Tento krok umožní dynamičtější zlepšování podmínek pro klasické lyžaře a také širší využití areálu.

 

Po skončení společné části jednání pokračovalo oddělené zasedání delegátů obou komor. Představitelé tělovýchovných jednot a sportovních klubů, stejně tak zástupci sportovních svazů, po diskusi schválili klíče pro dělení finančních prostředků v roce 2009. Komora svazů se navíc vyslovila proti přijetí České šipkové organizace za řádného člena ČSTV.