19.04.2008 - David Kovář
počet přečtení: 19954
vytvořeno 23.08.2013, upraveno 23.08.2013

Společensko ekonomická podpora státu je slabá

Zájem o organizované tělovýchovné aktivity v České republice neklesá i přes slabou společensko ekonomickou podporu státu. Podmínky však nahrávají spíše dospělé populaci, zatímco s nabídkou jiných možností trávení volného času ubývá mládeže, zejména v juniorské kategorii. Stav sportovních zařízení je v řadě míst velkým problémem, neboť dotace na jejich údržbu a provoz jsou nedostačující, uvedl ve své zprávě Vladimír Srb, předseda ČSTV, na jubilejní 20. valné hromadě ČSTV v Nymburku.

 

Předseda ČSTV vyjádřil nespokojenost především se státními dotacemi na investice i údržbu sportovních zařízení. Uvedl, že dotace na údržbu sportovního majetku v hodnotě 42 miliard korun, tvoří v letošním roce jen necelých 97 milionů, což je druhý nejnižší objem od roku 1994. Ani pro další dva roky, podle jeho slov, stát se zvýšením této částky nepočítá.

 

Neméně složitá je situace v investičních dotacích. Původně schválená výše pro loňský rok byla snížena na polovinu, tj. 112 mil. korun, a ani letošní výše pro ČSTV se zdaleka nedá srovnat s 300 miliónovými objemy z let 2001 - 2004. Dlouhodobým problémem je zdlouhavost řízení a opožděné uvolňování těchto dotací.

 

Při hodnocení spolupráce s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy předseda ČSTV konstatoval, že pro rozvoj sportu měly negativní dopad personální změny, mnohatýdenní bezvládí na postu ministra po rezignaci Dagmar Kuchtové a opakovaně neobsazené místo ředitele odboru. Přes tento vývoj má ČSTV poměrně silné zastoupení v odborných radách a komisích MŠMT. V. Srb zároveň kriticky dodal, že jeden z nejvýznamnějších poradních orgánů, Rada ministra pro sport, jejímiž členy je šest předsedů sportovních svazů sdružených v ČSTV a tři význační sportovci, už nebyla svolána déle než rok.

 

Na druhé straně za efektivní označil předseda ČSTV spolupráci s MŠMT v oblasti mezinárodní, zejména v souvislosti s tvorbou Bílé knihy EU o sportu a s přípravou priorit ve sportu v průběhu českého předsednictví EU v roce 2009, i při systémových úpravách řízení a financování sportovních tříd a sportovních center mládeže, kde je posilována role sportovních svazů.

 

Stejně jako v minulých letech byla na valné hromadě terčem kritiky novela zákona o dani z přidané hodnoty, kvůli níž musí Sazka odvádět státu na čtvrt miliardy ročně a tyto prostředky pak chybějí sdruženým subjektům. Po neúspěšném legislativním boji v Senátu však sportovní prostředí oslavilo alespoň dílčí úspěch. Do státního rozpočtu na letošní rok byl především aktivitami ČSTV totiž zařazen nový příspěvek na rozvoj sportu, který je kompenzací za finance chybějící v důsledku novely zákona o DPH a s pravidly použití blízkými podmínkám čerpání vlastních zdrojů.

 

Předseda ČSTV hovořil o přípravě novely loterního zákona, která by mohla mít velmi negativní dopad pro financování sportu. V případě jejího schválení by snížení výtěžku SAZKA činilo zhruba 500 milionů korun a dopad by byl kritický na splácení obligací SAZKA.

 

V diskusi vystoupil mj. předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek, který vyzdvihl spolupráci s ČSTV zvláště při organizování Her olympiády dětí a mládeže, odmítl snahy o bojkot Letních olympijských her v Pekingu a v těchto souvislostech se ohradil proti invektivám vůči ČOV, Mezinárodnímu olympijskému výboru a celému sportu. Na právo svobodného rozhodnutí samotných sportovců startovat v Pekingu upozornil ve svém příspěvku i Aleš Hušák, předseda představenstva a gen. ředitel akciové společnosti SAZKA, který již tradičně zároveň informoval o hospodaření SAZKA, a.s.

 

Na valné hromadě se prezentovalo 149 delegátů, kteří zastupovali přes 1,5 milionu členů ČSTV. Podle nejnovějších oficiálních statistik sdružuje ČSTV 9222 tělovýchovných jednot a sportovních klubů a 93 republikových sportovních svazů, včetně 21 přidruženého.