14.04.2007 - David Kovář
počet přečtení: 20047
vytvořeno 23.08.2013, upraveno 23.08.2013

19. valná hromada ČSTV

Financování ČSTV z výtěžku SAZKA a.s., v souvislostech s problematikou odpočtu DPH a se splácením a přefinancováním obligací víceúčelové haly SAZKA Arena bylo častým tématem diskuse na 19. valné hromadě ČSTV, která se uskutečnila 14. dubna tradičně v zařízení ČSTV - Sportovním centru Nymburk.

 

Předseda ČSTV ing. Vladimír Srb ve svém vystoupení řekl, že zabývat se dnes otázkou výstavby SAZKA Areny je zbytečné. "SAZKA Arena stojí a její výstavbou jsme získali sportovní stánek, který chyběl k možnému důstojnému uspořádání vrcholných sportovních soutěží. Možná by stálo za to, připomenout si Valnou hromadu ČSTV v roce 2004, kdy vestoje všichni účastníci aplaudovali tehdejšímu předsedovi Českého svazu ledního hokeje panu Gutovi, že mistrovství světa bylo do Prahy přiděleno a že byla tato hala postavena", uvedl předseda ČSTV, který společně s místopředsedou Pavlem Kořanem hned v samotném úvodu valné hromady čelili za podpory výrazné většiny ze 151 delegátů výzvě na svou rezignaci, s níž vystoupil ing. Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu.

 

K SAZKA Aréně V. Srb dále mj. dodal, že kromě zmíněného hokejového mistrovství světa se zde konal velmi úspěšný basketbalový turnaj Final Four, halu si vyzkoušel i volejbal, halový fotbal, stolní tenis, karate, thajský box, v nedávných dnech házená a další sporty. Investiční náklady vlastní arény činily 7,2 miliardy korun, bilanční suma celého projektu Zelený ostrov, pak 9,2 miliardy korun, včetně nákladů na pozemky, projekt pro územní rozhodnutí i výstavbu infrastruktury. Předseda ČSTV si posteskl nad minimální, resp. téměř nulovou podporou města a státu. "SAZKA, a.s., má dostatečný potenciál dostát oběma svým závazkům, tj. financovat český sport i splácet úvěr na stavbu SAZKA Areny, ovšem za předpokladu, že stát nebude negativně ovlivňovat hospodaření obou subjektů změnami příslušných zákonů, tedy především mnohokrát zmiňované DPH," prohlásil V. Srb.

 

Předseda ČSTV zdůraznil, že po červnových volbách došlo zlepšení komunikace s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. K tomuto obratu přispělo bezesporu především jmenování ing. Iva Kaderky, předsedy Českého tenisového svazu a členy VV ČSTV, do funkce náměstka pro sport a tělovýchovu. Mezi největší pozitiva patří především jmenování Rady ministryně pro sport a tělovýchovu a opětné respektování postavení ČSTV. To zahrnuje především vrácení systému přidělování finančních prostředků na investice a významné navýšení (ze 105 na více než 190 mil. korun) finančních prostředků na údržbu a provoz tělovýchovných zařízení.

 

Ve sboru tělovýchovných jednot a sportovních klubů patřila k hodně diskutovaným problematika změny příslušnosti TJ a SK k územním celkům. Antonín Krumpholc, předseda Okresního sdružení tělovýchovných jednot a sportovních klubů Nymburk, prezentoval návrh, aby tělovýchovné jednoty a sportovní kluby měly právo svobodné volby setrvání ve stávajících, či přechodu do nových regionálních sdružení ČSTV. Podle stanoviska Legislativní rady VV ČSTV, které tlumočil sekretář rady JUDr. Karel Poupě, Stanovy ČSTV nedávají členským subjektům možnost výběru, pod které regionální sdružení mají být zařazeny. Delegáti valné hromady usnesení k tomu návrhu nepřijali.

 

Ze zprávy o hospodaření vyplývá, že ČSTV obdržel za rok 2006 ze státních zdrojů přes 787 mil. korun a pro letošní rok se očekává téměř 939 mil. korun.

 

Po skončení společné části se uskutečnila oddělená jednání obou sborů k návrhům klíčů pro dělení vlastních zdrojů a státního příspěvku na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení. Sbor zástupců svazů neschválil přijetí Unie šipkových organizací za řádného člena ČSTV.