22.04.2006 - David Kovář
počet přečtení: 4884
vytvořeno 23.08.2013, upraveno 23.08.2013

Vladimír Srb znovu zvolen předsedou ČSTV

Předsedou ČSTV bude i nadále ve volebním období 2006-2010 ing. Vladimír Srb. Rozhodli o tom hned v 1. kole hlasování delegáti 18. valné hromady ČSTV, která se uskutečnila 22. dubna ve Sportovním centru Nymburk. Dalšími kandidáty byli ing. Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, a ing. Vladimír Boháč, předseda Libereckého krajského sdružení ČSTV a Liberecké sportovní a tělovýchovné organizace. V. Srb tak byl zvolen popáté a zůstává jediným předsedou od vzniku ČSTV v roce 1990.

 

Do Výkonného výboru ČSTV byli nově zvoleni za sbor zástupců TJ/SK Jaroslava Schejbalová a Jan Urban, za sbor zástupců svazů Pavel Mokrý, Antonín Lébl, Jiří Veselský, Petr Ditrich a Miloslav Šeba. Z původního složení dostali důvěru Karel Malý, Irena Lehárová, Petr Hudler, Miroslav Kabourek, Zdeněk Kubec, Zdeněk Čihák a Vladimír Šimíček za komoru tělovýchovných jednot a sportovních klubů a Vladimír Tikal, Ivo Kaderka, Slavomír Svoboda a Pavel Kořan za komoru svazů. Na postech místopředsedů nedošlo ke změnám, když byli zvoleni Vladimír Šimíček a Pavel Kořan.

 

Delegáti valné hromady, kteří zastupovali přes 1,4 mil. členů ČSTV, schválili mj. zprávu o činnosti ČSTV za období 2002 - 2005, zprávu o činnosti Výkonného výboru ČSTV od 17. valné hromady ČSTV, zprávu o majetku ČSTV za rok 2005 a vzali na vědomí zprávu o hospodaření ČSTV za rok 2005.

 

Předseda ČSTV ve svém vystoupení zmínil, že v prvních třech letech volebního období se VV ČSTV dařilo plnit jeden z prvořadých úkolů, kterým je upevňování ekonomické stability ČSTV a pravidelnosti financování. V posledním roce však došlo k určitým prodlevám odvodu části výtěžku SAZKA, a.s. Hlavním důvodem byla změna zákona o DPH, resp. možnosti odpočtu DPH na vstupu u sázkové činnosti SAZKA, a.s.

 

V. Srb si posteskl, že celkový objem neinvestičních státních dotací stagnuje, přestože rozpočet ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy roste. Dotace pro ČSTV ve výši zhruba 600 milionů Kč tak v roce 2002 představovala 1,33 procenta rozpočtu MŠMT, letos je to jen 0,86 procenta. Nezvýšily se ani dotace na sportovní třídy a dlouhodobé problémy jsou s podporou investičních akcí. Předseda ČSTV poukázal především na nepružný systém uvolňování dotací i na to, že ČSTV v mnoha případech nemá možnost rozhodnutí ministerstva nějak ovlivnit. Zároveň vyzdvihl spolupráci s MŠMT v oblasti sportovní reprezentace a sportovních talentů.

 

Diskuse trvala přes čtyři hodiny a jejím hlavním bodem byla ekonomická situace. Byl vysloven názor, že SAZKA, a.s. nebude kvůli splácení haly schopna odvádět do sportovního prostředí slíbenou miliardu korun. JUDr. Aleš Hušák, předseda představenstva a generální ředitel SAZKA, a.s. oponoval, že jediným důvodem nižšího výtěžku je změna zákona o DPH od 1. ledna 2005 a vyjádřil naději, že stát sumu 220 milionů korun za DPH společnosti vrátí. "Jestli je hala pro nás problém, tak o olympiádě v Praze ani neuvažujme," prohlásil A. Hušák.

 

Karel Bauer ve svém vystoupení navrhl, aby do financování haly Sazka Arena bylo zapojeno hlavní město Praha. Předseda Českého šermířského svazu František Janda kritizoval podmínky, za kterých Nakladatelství Olympia, a.s. prodalo bývalé sídlo v pražské Klimentské ulici. Sbor zástupců svazů neschválil přijetí Unie šipkových organizací, České asociace Nordic Walking-Spinning a Českého rybářského svazu za řádné členy ČSTV.