09.04.2005 - David Kovář
počet přečtení: 18646
vytvořeno 23.08.2013, upraveno 23.08.2013

Vůči MŠMT jsme vstřícné kroky udělali

Prvořadý úkol ČSTV, kterým je upevňování ekonomické stability a pravidelné financování sdružených subjektů, se nadále daří plnit, konstatoval na 17. valné hromadě ČSTV předseda Vladimír Srb. Podle plánu a ke spokojenosti ČSTV putovaly i v loňském roce finanční prostředky z výtěžku Sazka, a.s., a to i díky vytvoření rezervního fondu, z něhož mohla být vyrovnána některá drobná zpoždění v zálohách, a neinvestiční státní dotace.

 

Jinak je tomu u investičních dotací, kde přetrvávají rozpory ČSTV s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v souvislosti s jejich nesystémovým přidělováním. Kromě toho ČSTV vyčítá MŠMT chabou podporu sportu a tělovýchovy obecně jako společenské oblasti, nečinnost Rady tělesné výchovy a sportu, ustavené jako poradní orgán ministryně MŠMT, či skutečnost, že MŠMT nedokázalo zabránit negativním dopadům některých právních norem na sport. Na druhé straně bezproblémová spolupráce je v oblasti státní sportovní reprezentace a talentované mládeže.

 

Ve zprávě předsedy i diskusi zaznělo, že ČSTV udělal od poslední valné hromady vstřícné kroky k řešení některých problémů s MŠMT vyvoláním několika jednání, nicméně je připraven podniknout další kroky, což je zakotveno i v úvodním usnesení valné hromady.

 

Mezi úspěchy loňského roku zařadil předseda ČSTV například dokončení a slavnostní otevření víceúčelové haly Sazka Arena, ve které tak mohlo následně být uspořádáno hokejové mistrovství světa. Jak předseda ČSTV uvedl, přestože výstavba haly spotřebovala značnou část energie i pracovního úsilí managementu Sazky, nebyla v průběhu roku ohrožena hlavní činnost Sazky, tj. organizování sázkových her, jejichž výtěžek slouží financování sportu. Je skutečností, že sázející veřejnost byla v loňském roce opatrnější ve vynakládání peněz na sázkové hry. Management Sazky však správně reagoval snižováním nákladů a zabezpečil tak pravidelné zálohové odvody výtěžku akcionářům a první splátku obligací věřitelům.

 

Za velmi úspěšnou označil předseda ČSTV spolupráci s Českým olympijským výborem. V loňském roce byly jejím vyvrcholením Letní olympijské hry v Aténách, přičemž ČSTV se podílel na vytváření podmínek pro přípravu sportovců, a to zejména činností sportovních center, i zajištěním účasti na samotných hrách. Hlavně zásluhou sportovních svazů sdružených v ČSTV startovala v řecké metropoli nejpočetnější česká výprava v historii, v níž bylo 142 sportovců 19 sportovních odvětví. Podle předsedy ČSTV reprezentovaly úspěšně v roce 2004 i svazy, které se LOH nezúčastnily, především fotbal třetím místem na EURO v Portugalsku, nebo rok před ZOH v Turínu lyžování.

 

Spolupráce s ČOV zdárně pokračuje nejen na úrovni vrcholových sportovců. Týká se např. projektu Olympiády dětí a mládeže, která měla v únoru na programu 1. zimní ročník a v červnu se uskuteční 2. ročník letních her. Obě organizace spolupracovaly rovněž na postupném řešení jednotlivých prvků systematické zdravotnické péče o sportovní reprezentaci ČR a na dotvoření základní dokumentace navazující na Světový antidopingový kodex agentury WADA, podílely se na přípravě zákona o dopingu.

 

Předseda ČSTV ve zprávě hovořil také o zřízení Vyšší odborné školy ČSTV, která původně měla zahájit činnost k 1. září 2004, ale po složitých jednáních a průtazích na MŠMT mohla být zařazena do sítě škol až od září letošního roku. Vyšší odborná škola ČSTV nabídne uchazečům tříletý studijní obor management tělovýchovy a sportu a rovněž má oprávnění pořádat rekvalifikační kurzy v oblasti sportu a tělovýchovy.

 

V části své zprávy o vnitřním životě ČSTV zdůraznil předseda ČSTV problematiku postavení krajských sdružení ČSTV, kterou se VV ČSTV pravidelně zabýval. Vyústěním činnosti VV ČSTV, resp. ustavené pracovní skupiny, byly ankety mezi sdruženými subjekty a především seminář předsedů krajských sdružení ČSTV k vzájemné výměně zkušeností.