03.04.2004 - David Kovář
počet přečtení: 20908
vytvořeno 23.08.2013, upraveno 23.08.2013

Uznání za Sazka Arenu, kritiky činnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Převážně v duchu díků za dokončení víceúčelové sportovní haly Sazka Arena a silné kritiky činnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) se odvíjela 16. valná hromada ČSTV, která se uskutečnila 3. dubna v zařízení ČSTV Sportovní centrum Nymburk. Zatímco Aleš Hušák, předseda představenstva a generální ředitel Sazka, a.s., sklízel přesně týden po slavnostním otevření haly Sazka Arena slova uznání, dalšímu z hostů valné hromady Karlu Hrdému, náměstku MŠMT pro mládež a tělovýchovu, bylo adresováno mnoho kritických připomínek. Vedení MŠMT ČR byla vytýkána chabá podpora sportu, nerespektování připomínek ČSTV při přijímání vládních dokumentů, nekompetentní zásahy do plánu investičních akcí předloženém ČSTV a slabá aktivita při schvalování zákona o DPH v Poslanecké sněmovně, který výrazně sportovní prostředí poškozuje. V souvislosti s otevřením Sazka Areny a mediálními výroky A. Hušáka přečetl předseda ČSTV Vladimír Srb delegátům valné hromady, zastupujícím téměř 1,5 milionovou členskou základnu, dopis ministryně MŠMT ČR Petry Buzkové, v němž mj. vyzvala akcionáře k odvolání generálního ředitele společnosti Sazka. Výzva nezískala podporu, spíše naopak - tvrzení v dopisu, že vláda zvyšuje podporu sportu byla v diskusi označena za falešná.

 

Z jednotlivých bodů programu společného jednání sboru zástupců svazů i sboru zástupců TJ a SK valné hromady mj. vyplynulo, že v roce 2003 hospodařil ČSTV se státními zdroji přes 988 mil. korun, vlastní zdroje činily téměř 720 mil. korun.

 

Ve zprávě o činnosti Výkonného výboru ČSTV (VV ČSTV) jsou každoročně delegáti valné hromady seznamováni se základními úkoly, kterými se VV ČSTV zabýval v uplynulém roce. Stejně jako v minulosti bylo v roce 2003 prvořadým úkolem upevňování ekonomické stability ČSTV a pravidelnosti financování. Jak uvedl předseda ČSTV, tento úkol se již po několik let daří plnit díky prozíravému rozhodnutí valné hromady o vytvoření a prvotním naplnění rezervního fondu. Mezi úspěchy loňského roku lze například zařadit dosažení zákonné úpravy, podle níž mohou TJ i SK účtovat ještě i v letošním roce v soustavě jednoduchého účetnictví, sjednocení stanovisek ČSTV a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových při realizaci zákona tzv. trvalého užívání, či uskutečnění pasportizačního šetření o stavu majetku ve vlastnictví a provozu sdružených subjektů. Naopak nezdarem skončilo přijetí zákona o DPH.

 

Ze zprávy o činnosti revizní komise vyplynulo, že od poslední valné hromady provedla revizní komise kontrolu celkem v deseti okresních sdruženích ČSTV. V rámci těchto sdružení bylo prověřeno i třicet tělovýchovných jednot či sportovních klubů. Neoprávněné vykázané náklady byly zjištěny v celkové výši 5 348 510 Kč a celkový finanční postih, tak jak vyplývá z provedených kontrol za sledované období činí 576 300 Kč. Revizní komise se věnovala i kontrolám v šesti sportovních svazech. Zde byly kontroly zaměřeny na účelové využití státních dotací na sportovní reprezentaci, sportovně talentovanou mládež, sportovní centra mládeže a sportovní třídy. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny větší nedostatky.

 

V diskusi vyzval Jiří Šejna z Orlického sportovního sdružení Ústí nad Orlicí k většímu tlaku sportovního prostředí na politiky a řekl, že MŠMT ČR požadavky ČSTV vůbec nezajímají. Na stejné téma v ostřejším tónu vystoupil Robert Filgas z Regionálního sdružení ČSTV Vsetín. O neshodách s MŠMT ČR a jeho nekompetentních rozhodnutích hovořili i Alexandr Vachta z Pražské tělovýchovné unie, František Herajt z Plzeňské tělovýchovné unie a Marek Hájek, předseda České asociace extrémních sportů. Zdeněk Vojíř, předseda Středočeského krajského sdružení, poukázal na nutnost legislativního povýšení prestiže krajských sdružení ČSTV a Jiří Kejval, předseda Českého veslařského svazu, navrhl, aby ČSTV usnesení podpořil myšlenku uspořádání OH v Praze v roce 2016, případně 2020.

 

K. Hrdý pogratuloval společnosti Sazka k dokončení Sazka Areny a poděkoval ČSTV za aktivní přínos sportu. Poté reagoval na některé připomínky. Vyslovil názor, že zásahy MŠMT ČR do investičního programu ČSTV nebyly nekompetentní a ujistil delegáty, že MŠMT ČR udělá maximum, aby byl zmírněn dopad zvýšené sazby DPH pro sportovní prostředí. A. Hušák přiblížil financování haly upsáním dluhopisů a z nové interaktivní sázkové hry, k jejímuž provozování bude sloužit 1300 nainstalovaných videoterminálů. Předseda Českého svazu ledního hokeje Karel Gut připomněl historii přidělení pořadatelství MS v ledním hokeji do ČR a s tím související podmínku výstavby nové haly. Neshody s MŠMT ČR doporučil řešit ustavením vládního výboru s vlastním rozpočtem pro sport. Předseda ČOV Milan Jirásek hovořil o přípravách OH v Praze a dopingové prevenci.