13.04.2002 - David Kovář
počet přečtení: 20525
vytvořeno 23.08.2013, upraveno 23.08.2013

Ing. Vladimír Srb zvolen předsedou ČSTV na další čtyřleté období

Předsedou ČSTV bude i nadále ve volebním období 2002-2006 ing. Vladimír Srb. Rozhodli o tom hned v 1.kole hlasování delegáti 14. valné hromady ČSTV, která se uskutečnila 13. dubna ve Sportovním centru Nymburk. Protikandidátem byl ing. Vladimír Boháč, předseda Liberecké sportovní a tělovýchovné organizace. Ing. Srb tak byl zvolen počtvrté a zůstává jediným předsedou od vzniku ČSTV v roce 1990.

 

Z poloviny je nové složení Výkonného výboru ČSTV, do něhož byli nově zvoleni za komoru TJ/SK ing. Miroslav Běťák a Mgr. Zdeněk Kubec, za komoru svazů ing. Zdeněk Latík, doc. František Dvořák, dr. Vladimír Tikal, ing. Ivo Kaderka, Slavomír Svoboda, Filip Šuman a ing. Roman Kumpošt. Z původního složení dostali důvěru ing. Karel Malý, ing. Petr Hudler, Irena Lehárová, František Grebeníček, Miroslav Kabourek, Zdeněk Čihák, Vladimír Šimíček, JUDr. Jan Obst, a Pavel Kořan. Na postech místopředsedů nedošlo ke změnám, když byli znovu zvoleni Vladimír Šimíček za komoru tělovýchovných jednot a sportovních svazů a Pavel Kořan za komoru svazů.

 

Revizní komise bude pracovat ve složení Leopold Bambula, Milan Homolka, Eduard Jedlička, dr. Petr Kment, JUDr. Miloslav Kříž, František Popr a Mgr. Alexandr Tomeček. Smírčí komisi tvoří JUDr. Božík Buchtela, Mgr. Aleš Charvát, JUDr. Ivo Lubas, JUDr. Karel Poupě a JUDr. Marta Výmolová.

 

Delegáti valné hromady, kteří zastupovali přes 1,3 mil. členů ČSTV, schválili mj. zprávu o činnosti ČSTV za období 1998 – 2002 a návrh programového zaměření činnosti ČSTV na léta 2002 – 2006, který bude dále konkretizován a doplněn novým výkonným výborem. Dále delegáti vyslechli zprávu o hospodaření ČSTV za rok 2001, zprávu o majetku ČSTV za rok 2001, zprávu Revizní komise ČSTV, rozpočet ČSTV na rok 2002 a bilanci společných zdrojů na rok 2002. Zde dosahují celkové částky k rozdělení – 923,654.800,- Kč ze státních zdrojů a 684,000.000,- z vlastních zdrojů.

 

Předseda ČSTV ve svém vystoupení zmínil pozitivní vývoj ve sportovním prostředí v uplynulých čtyřech letech a v této souvislosti vyzdvihl přístup Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Ocenil přijetí zákona o podpoře sportu, usnesení vlády k péči o státní sportovní reprezentaci a talentovanou mládež a za podstatné označil, že ČSTV se stal partnerem ministerstvům, Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR a tím v této sféře plnil své povinnosti vůči členským subjektům zastupovat je ve vztahu ke státním a samosprávným orgánům.

 

Při hodnocení ekonomické situace ing. Srb řekl, že ve srovnání s rokem 1998 se státní dotace více než zdvojnásobily a letos by měl dosáhnout téměř dvojnásobku než na začátku  čtyřletého cyklu i výtěžek ze Sazky. Nejvíce je zřetelný nárůst investičních finančních prostředků, a to z 65 mil. korun na 338 mil. korun, ke zvýšení došlo i u dotací pro reprezentaci (o 31,5 %), na sportovní třídy a sportovní centra mládeže. Naproti tomu klesající trend finanční podpory ze strany MŠMT má program „Sportuj s námi“.

 

Na druhé straně za prohru ČSTV označil předseda ČSTV tzv. institut trvalého užívání. I tento dlouholetý problém by však mohl být úspěšně vyřešen k prospěchu celého sportovního prostředí, a to přijetím zákona o přechodu některých dalších věcí práv a závazků ČR na kraje, obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách  Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR z konce letošního března.

 

Ve druhé, oddělené části valné hromady, přijala komora svazů za 72. řádného člena ČSTV Český svaz mužského lakrosu, naopak Unie šipkových organizací ČR nebyla přijata a zůstává mezi přidruženými svazy ČSTV.