Statistika ČUS

 

Statistika členské základny 2015

 

V roce 2015 České unie sporu zprovoznila novou on-line verzi Informačního systému ČUS, který eviduje statistiku členské základny a pasport sportovních zařízení. ČUS má k dispozici nejdelší strukturovanou, časově nepřerušenou evidenci členů. On-line verze ukazuje aktuální stav členské základny. Přechod na novou verzi přinesl i pročištění dat, podobně jako nedávno u FAČR. V dubnu 2016 byla spuštěna veřejně přístupná část IS ČUS, kde lze nalézt nejen číselné údaje o členech ČUS v jednotlivých krajích, okresech a obcích, ale také pasport sportovních zařízení ve vlastnictví či správě členských SK/TJ ČUS. Data naleznete na https://iscus.cz/.

Členská základna ČUS setrvává v celkovém postupném úbytku počtu členů. Současně stále ubývá sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Co je však zaznamenání hodný trend, je zastavení propadu členské základny u mládeže. Poprvé po dvanácti letech došlo k navýšení počtu nejmladší skupiny registrovaných sportovců, a to žáků a žaček. Republiková statistika vykázala celkově jen zanedbatelný pokles mládeže o 765 členů (v předešlých letech činil úbytek v průměru 31 tis. mládeže za rok).

 

Celkový úbytek počtu členů ČUS lze přičíst jak trendu neorganizovaného sportování, tak pročištění dat IS ČUS, způsobenou přechodem na nový systém. Pročištění evidence členů je žádoucí, a nový IS ČUS k tomu i nabízí nástroj, neboť každý občan si může prostřednictvím webových stránek ověřit, které členské subjekty ČUS jej evidují jako svého člena. Ze zjištěných informací pak může sám u příslušného subjektu iniciovat své vyškrtnutí nebo naopak dopsání do evidence v případě, že jeho členství není zaznamenáno správně. Pokles počtu členských SK/TJ způsobují především dva faktory. Prvním je stále náročnější administrativa spolků (kluby končí jako právní osobnost). Druhým jsou nově stanovované členské příspěvky pro SK/TJ v některých okresních sdruženích ČUS. Důvodem však může být i nespokojenost s nabídkou podpory pro členské SK/TJ ze strany okresních sdružení.

 

Statistická data ukazují, že ČUS k 31. 12. 2015 sdružovala 7772 SK a TJ s 1.139.886 členy. To představuje meziroční úbytek cca 65 tisíc osob. Evidenci mají možnost on-line doplňovat přímo SK/TJ. Sběr dat koordinuje 77 okresních sdružení ČUS tak, aby data ze všech členských SK/TJ byla aktuální.  Možnost doplnění vlastních dat členské základny sportovních svazů (doplnění o SK/TJ, které nejsou členy v OS ČUS, nebo jsou členy České obce sokolské, či jiné organizace) využilo pouze 39 ze 74 národních sportovních svazů. Tyto svazy, ale i další veřejní uživatelé (obce, města, kraje) najdou po připravované softwarové úpravě IS ČUS členské SK/TJ i číselné údaje o členech svazu ve veřejné části IS ČUS.

 

Tab.: Historický přehled vývoje statistiky členů sdružených v okresních sdruženích ČUS

 


1846ZWN.png

 

 

 

 

Graf: Vývoj počtu evidovaných členů sdružených v okresních sdruženích ČUS

1845NTE.png

Graf: Vývoj procentuálního zastoupení mládeže na celkovém počtu evidovaných členů sdružených v okresních sdruženích ČUS

 

1847MmI.png

 

 

 

Graf: Vývoj meziročního rozdílu v celkovém počtu evidovaných členů sdružených v okresních sdruženích ČUS

 

1848MDB.png

Graf: Vývoj meziročního rozdílu počtu evidované mládeže sdružené v okresních sdruženích ČUS

 

1849OTU.png

Kompletní statistická data k 31. 12. 2015:

Okresy

Svazy