Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty

SK a TJ jsou základními organizačními články České unie sportu. Právní formou jsou SK a TJ spolky s vlastní právní subjektivitou, vedená z drtivé většiny dobrovolníky, se zákonnými povinnostmi a plnou zodpovědností za svoji činnost, praktikující vlastní sport většinou prostřednictvím vyškolených dobrovolníků – cvičitelů a trenérů. Provozují sportovní činnost zejména v místech svého sídla. SK a TJ se stávají členy ČUS prostřednictvím okresních sdružení ČUS. Členové SK a TJ, fyzické osoby, se stávají členy ČUS jejich prostřednictvím. Informace k náležitostem nutným k založení SK/TJ a ke vstupu do ČUS naleznete zde.

 

Okresní sdružení ČUS

Okresní sdružení jsou samostatné právní subjekty, založené zdola, tělovýchovnými jednotami a kluby v daném okrese, podle Zákona 83/90 Sb.  Na území okresu proto sdružují sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které se k členství dobrovolně přihlásí. Okresní sdružení mají svoji majetkovou odpovědnost a to podle znění svých vlastních stanov.  Jejich vícezdrojové financování (MŠMT, kraje, obce, svazy, vlastní zdroje) není zatím zcela dořešeno, zaměstnávají od částečných úvazků až po výjimečně 2 profesionální pracovníky. 


Jako "Servisní centra sportu" zajišťují odborný servis pro SK/TJ a vytváří potřebné podmínky pro okresní sportovní svazy, které v okrese organizují základní sportovní soutěže pro mládež i dospělé. Poskytují administrativní zázemí dobrovolným funkcionářům (technika, jednací prostory), podporu, poradenství a servis  v ekonomických a právních činnostech SK/TJ - vedení účetnictví, vyúčtování státních prostředků na provoz a údržbu sportovišť, žádosti a vyúčtování grantových programů, investičních dotací, daňové poradenství, apod., pomáhají s podporou  sportu ve městech a obcích regionu, organizují dlouhodobé okresní soutěže mládeže i dospělých, akce sportu pro všechny, otevřené veřejnosti.

 

Kontakty na okresní sdružení ČUS