Národní sportovní centra ČR

Na základě apelu bývalých i současných úspěšných sportovců, kteří se obrátili mj. na Českou unii sportu se žádostí o podporu k zajištění moderní a perspektivní sportovní infrastruktury pro přípravu nastupující generace vrcholových sportovců, státních reprezentantů i veřejnosti,  zpracovala Česká unie sportu návrh konceptu případné budoucí podpory státu s ohledem na možnosti sportovního hnutí v ČR. 

Proč Národní sportovní centra?

 • Sportovní infrastruktura v České republice je značně zastaralá.

 

 • Stáří veškeré sportovní infrastruktury v průměru až 49 let.

 

 • Většina využívaných stávajících sportovních center byla postavena v šedesátých letech minulého století.

 

 • Česká republika nedisponuje dostatečnou nabídkou moderních sportovních center určených pro kolektivní sportovní sporty, vodní sporty a většinu dalších zimních i letních sportů, které by byly schopné nabídnout srovnatelné podmínky pro přípravu sportovců se zahraničím (např. Red Bull Salcburk).

 

 • Je tedy zájmem České republiky vybudovat sportovní centrum (centra), zaměřená na:

 

 • společnou sportovní přípravu reprezentantů,

 • přípravu sportovců (vč. amatérských) ze sportovních klubů (SK),

 • přípravu sportovců (vč. amatérských) z tělovýchovných jednot (TJ),

 • přípravu mládeže TJ/SK a talentované mládeže (mládežnické reprezentace),

 • sportování široké veřejnosti.

 

 • Díky širokému portfoliu subjektů využívajících taková centra může docházet k předávání zkušeností nejen mezi trenéry z různých sportů (profesionálními či amatérskými), ale i ze strany lékařů či expertů zajišťujících správný stravovací režim, expertů na fyzioterapii, expertů školících center a dalších. Sportovní centra by tak splňovala požadavky současné doby a poskytovala nesrovnatelně lepší možnosti sportovní přípravy, což se v budoucnu zákonitě může odrazit i v množství sportovních úspěchů.

 

Celé znění návrhu konceptu případné budoucí podpory státu s ohledem na možnosti sportovního hnutí v ČR naleznete ZDE, základní informace o SC Nymburk a dalších centrech naleznete ZDE.