Komise pro podporu činnosti svazů

Hlavní činností komise je posuzování zásadních ekonomických otázek týkajících se podpory činnosti národních sportovních svazů sdružených v ČUS a zpracování návrhů systému podpory národních sportovních svazů v souladu s koncepcí státní podpory sportu v ČR a standardy EU.

 

Statut komise

 

Předseda:

Filip HOBZA                                                                       

 

Členové:  

Karel BAUER                                              

Tomáš BŘEZINA                                                    

Petr DITRICH                                             

Jaroslav CHVALNÝ                                    

Michal KRAUS                                                                                           

Ladislav MALÝ                               

 

Tajemník:

Adam BARBOŘÍK