Archív čísel za rok 2011:

TP zpravodaj 10 / 2011 

Zasedání VV ČSTV na řádné schůzi dne 7.12.2011 (str. 2)
Informace o jednání 24.VH ČSTV (str. 3)
Manažerské shrnutí Zprávy o majetku a hospodaření ČSTV (str. 3-6)
Novela Stanov ČSTV - informace o hlavních změnách (str. 6-7)
Soubor usnesení 24.VH ČSTV (str. 8-9)
Příprava 25.VH ČSTV (str. 9)
Co to je PR? Je důležité pro sportovní organizace? Jak na něj? (str. 10)
Evropský rok dobrovolnictví 2011 končí, dobrovolnictví pokračuje! (str. 10)
Informace o festivalu Sport-film Milano 2011 (str. 11)
MS jachtingu v Perthu (str. 12)
Informace o vydání Seznamu zakázaných látek a metod dopingu na rok 2012 (str. 13-15)
Antidopingový kviz (str. 15-16)
Blahopřejeme (str. 16)
Kalendář leden 2012 (str. 17)
Vánoční přání (str. 17)

TP zpravodaj 9 / 2011 
Informace z jednání 24. VV ČSTV dne 9.11.2011 (str. 2)
Nadcházející 24. Valná hromada ČSTV (str. 3)
Pojištěním členů ČSTV pro rok 2012 (str. 3)
Hledejte své nové dobrovolníky na Bráně sportu (str. 4)
Součinnost republikových svazů a Krajských sdružení ČSTV v roce 2012 (str. 4)
Los Angeles se stane hostitelem Světových letních her Speciálních Olympiád v roce 2015 (str. 5)
Sport na „Týdnu dobrovolnictví“ v Českém muzeu hudby (str. 6)
MS v extrémních sportech (str. 7)
Bez dobrovolníků by to nešlo (str. 8)
Blahopřejeme (str. 9)
Kalendář listopad, prosinec (str. 9)
Statistika ČSTV (str. 11-13)
Pasport ČSTV (str. 14-15)

TP zpravodaj 8 / 2011 
Informace z 23. schůze VV ČSTV (str. 1)
Informace z 22. schůze VV ČSTV (str. 2)
O českém sportu rozhodují převážně muži (str. 2)
Hvězdy nepadají z nebe (str. 3) 
Výzva českých sportovců poslancům Parlamentu ČR (str. 5)
Sport a ekonomika ČR (str. 6)
FairLook (str. 7)
Brána sportu (str. 8)
Sportoviště – spolupráce s obcemi (str. 9)
MSJ ve sjezdu na divoké vodě (str. 11)
ČLAF (str. 12)
Živá knihovna (str. 14)
Sport film Liberec (str. 14)
Blahopřejeme (str. 15)
Kalendář (str. 16)

 

TP zpravodaj 7 / 2011 
Výsledky jednání VV ČSTV v období prázdnin (str.2)
Hřiště, sportoviště, a restituce církevního majetku (str.4)
SPORTFILM LIBEREC 2011 (str.5)
Státní dotace na rok 2012 (str.5)
Správa, užívání a vlastnictví sportovišť (str.6)
Účetnictví TJ a SK (str.8)
Dobrovolníci ve sportu přispívají svou činností víc než stát (str.8)
Hry páté letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji (str.9)
Vyšší odborná škola ČSTV nabízí poslední volná místa (str.10)
Nová licenční smlouva ČSTV se společností MICROSOFT (str.11)
Blahopřejeme (str.11)
Kalendář sportovních akcí - září 2011 (str.14)

TP zpravodaj 2011 mimořádné vydání o státní podpoře v roce 2012


TP zpravodaj 6 / 2011 
Závěry ze schůze Výkonného výboru ČSTV 22.6.2011 (str. 2)
Dobrovolnictví ve sportu – „Týden otevřených dveří sportu“ (str. 3)
Atény přivítaly Světové letní hry speciálních olympiád (str. 4.)
Demokratické principy ve sportu (str. 6)
Národní seminář WILD (str. 7)
Systémy organizace a řízení sportu v Evropě (str. 8)
Přípravy nového zákona o dobrovolnictví zahájeny (str. 10)
Letní organizované sportování a problematika hluku (str. 11)
Číselné loterie jako prostředek k financování dobrého účelu  (str. 12)
Blahopřejeme (str. 13)
Kalendář akcí - srpen (str. 16)

 

TP zpravodaj 5 / 2011

ČSTV jednal s Asociací krajů ČR (str. 2)
Z jednání Výkonného výboru ČSTV 11. 5. 2011 (str. 3)
Jednání ČSTV a MŠMT ČR (str. 3)
Bude sport v nových pravidlech pro Strukturální fondy EU? (str. 4)
Jednání Evropské komise se sportovními organizacemi (str. 5)
Bambiriáda 2011 je za námi (str. 6)
Dobrovolnictví kamerou (str. 8)
Česko se hýbe (str. 8)
Pozemní hokejistky budou v Praze bojovat o postup mezi elitu (str. 10)
Blahopřejeme (str. 11)
Kalendář sportovních akcí (str. 13)

 

TP zpravodaj 4 / 2011

Úvod (str. 2)
Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČSTV (str. 3)
Zpráva o hospodaření ČSTV (str. 16)
Bilance společných zdrojů (str. 28)
Návrh novelizace Stanov ČSTV (str. 29)
Problematika společnosti SAZKA, a.s. (str. 33)
Jednání sborů zástupců svazů a TJ/SK (str. 33)
Závěry jednání 23.VH ČSTV (str. 35)
Soubor usnesení 23.VH ČSTV (str. 36)
Výzva ČSTV (str. 40)

 

TP zpravodaj 3 / 2011 
Závěry z řádné schůze VV ČSTV konané dne 9. 3. 2011 (str. 2)
VV ČSTV jednal na mimořádné schůzi 13. 4. 2011 (str. 3)
Výkonný výbor schválil 15. 4. návrh zásad přípravy Investičního programu ČSTV pro rok 2012 (str. 3)
Vyšla Ročenka ČSTV (str. 4)
Koncepce státní podpory sportu schválena Vládou ČR (str. 4)
Evropská komise přijala dokument o příští politice ve sportu (str. 7)
Přispějte k propagaci dobrovolnictví ve sportu (str. 7)
Co je a proč vzniká Sport Pool? (str. 8)
Bambiriáda (str. 10)
Organizátoři EYOWF 2011 si zasloužili zlaté medaile! (str. 10)
Blahopřejeme (str. 13)
Kalendář sportovních akcí - květen 2011 (str. 15)

 

TP zpravodaj 2 / 2011 
Závěry ze schůze VV ČSTV ze dne 9. 2. 2011 (str. 2)
Výběr finančního partnera pro SAZKA, a.s. (str. 3)
OSA, Intergram a úrazové pojištění členů ČSTV pomůže uhradit MŠMT (str. 3)
Posílení vlivu ČSTV v obchodních společnostech (str. 4)
Porada předsedů svazů (str. 4)
Kam na internetu - Inspirace pro trenéry (str. 5)
ČSTV a Evropský rok dobrovolnictví (str. 5)
Zimní olympiáda dětí a mládeže se v roce 2012 uskuteční v Moravskoslezském kraji (str. 7)
Pozvánka: Národní seminář WILD na Evropském týdnu sportu a relaxace žen (str. 8)
Aktuální semináře Školícího centra VOŠ ČSTV, s.r.o. (str. 9)
Blahopřejeme (str. 10)
Kalendář sportovních akcí - březen 2011 (str. 11)

TP zpravodaj 1 / 2011 
Závěry ze schůze VV ČSTV ze dne 19. 1. 2011 - informace z jednání (str. 2)
Krajská konference Tělovýchova a sport v Královéhradeckém kraji (str. 3)
Celostátní porada zástupců RS ČSTV (str. 5)
Právo - Oznámení ve Sbírce ČSTV (str. 6)
Kam na internetu (str. 8)
Úrazové pojištění pro rok 2011 (str. 8)
Pojištění odpovědnosti trenérů (str. 9)
Novinky z EYOWF 2011 (str. 10)
Blahopřejeme (str. 12)
"Sportovec nikdy nespí a multisportovec obzvlášť" (str. 14)
Kalendář sportovních akcí - únor 2011 (str. 15)

 

TP zpravodaj mimořádné číslo Speciál SAZKA / 2011 
Mimořádné vydání Zpravodaje ČSTV - SAZKA speciál - Úvodník (str. 2)
Historie SAZKA, a.s. (str. 3)
Stručný výčet hlavních příčin současného stavu společnosti (str. 4)
Možné řešení, první reakce Výkonného výboru ČSTV na novoroční události  (str. 5)
Jedna z uvažovaných alternativ řešení - restrukturalizace SAZKA, a.s. (str. 7)
Co znamená podání návrhu na insolvenci SAZKA, a.s.? (str. 8)
Jak se zmocnit SAZKY (str. 9)

 

 

20142013201220112010200920082007200620052004200320022001