10.09.2012 - Veronika Ptáčková
počet přečtení: 2411
vytvořeno 29.08.2013, upraveno 29.08.2013

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve čtvrtek 20. září 2012 schválilo poskytnutí dotace ve výši půl milionu korun jihomoravské organizaci ČSTV.

Jihomoravský kraj obdržel žádost vedení Českého svazu tělesné výchovy na zajištění mimořádné finanční podpory v roce 2012. Žádost byla podána na základě květnového jednání s Asociací krajů ČR v Plzni, kde zástupci ČSTV představili svoji koncepci nově vznikající organizační struktury sportovního prostředí. Podstatou této struktury je vznikající síť servisních center sportu v jednotlivých regionech ČR. Uvedlo to vedení Jihomoravského kraje.


„Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje sport a Český svaz tělesné výchovy vnímáme jako jednoho z klíčových garantů sportovní výchovy v našem regionu. Na květnovém jednání Asociace krajů jsem za kraje přislíbil pomoc a podporu změnám, které v současné době v ČSTV probíhají. Jsem proto velice rád, že rada a zastupitelstvo Jihomoravského kraje se k této podpoře připojil a schválil dotaci pro jihomoravskou organizaci ČSTV. Pevně věřím, že poskytnuté prostředky zabezpečí činnost této sportovní organizace a rozvoj nově vznikající sítě sportovních center,“ řekl po jednání zastupitelstva hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.


Podle Jihomoravského kraje ČSTVv letošním roce nastartovalo velký proces změn jak ve svých strukturách, tak v ekonomické oblasti, jejichž výsledkem by mělo být systémové, funkční a zcela transparentní fungování servisních center sportu. Sportovní centra ČSTV budou zajišťovat podporu malým a ne zcela soběstačným sportovním klubům, tělovýchovným jednotám a dalším subjektům a to nejen sdruženým členům ČSTV, ale i dalším subjektům zajišťujícím servis pro tuto oblast, kteří o pomoc a spolupráci projeví zájem.


"Půlmilionová dotace z rozpočtu kraje pak bude použita především na úhradu provozních a materiálních nákladů spojených s provozem Krajské organizace ČSTV a sdružených sportovních svazů, které poskytují odbornou, metodickou a ekonomickou pomoc všem sportovním subjektům na té nejnižší úrovni," dodal kraj.

„Naše organizace se dostala do silné finanční tísně. Díky této dotaci Jihomoravského kraje se podaří udržet na odpovídající úrovni servis a organizační podmínky pro jihomoravského sportovce,“ řekl předseda jihomoravské krajské organizace ČSTV Štěpán Říha.